Три нови защитени територии у нас

Три нови защитени територии у нас

През последната седмица Министерството на околната среда и водите обяви цели три нови защитени територии в България. Това стана факт след специално издадени заповеди от министъра Борислав Сандов. Защитените местности са „Залив Корал“, „Река Лом“ и природната забележителност „Столо“.

Обявяването на защитената акватория „Залив Корал“ е част от стратегията за опазване на морските екосистеми и е по предложение на Сдружение "Да запазим Корал". Самият залив се намира между известните курортни селища Китен и Лозенец в южната част на родното Черноморие. 

До 2030 г. България трябва да има 30% защитени морски зони и 10% строго защитени морски зони, като част от ангажиментите на страната ни според критериите за участие в "Коалиция за висока амбиция за природата и хората" - междуправителствена коалиция към Конвенцията за биологично разнообразие, към която България е част от 02.03.2022 г. 

Залив Корал

Решението за обявяването на защитена местност „Река Лом“ пък е взето с цел опазване на реката и прилежащите ѝ площи, подобряване на хидроморфологичното ѝ състояние, възстановяване на екологичната речна екосистема и поддържане на местообитанията на видове с висока консервационна значимост.

Става въпрос основно за няколко вида риби, сред които: голям щипок (Cobitis elongata), балкански щипок (Sabanejewia balcanica), гулеш (Barbatula barbatula), малка кротушка (Romanogobio uranocopus), балканска кротушка (Romanogobio kesslerii), горчивка (Rodeus amarus), черна мряна (Gobio cf. obtusirostris). 

Балкански щипок

Природната забележителност „Столо“ се намира в Понор планина, част от структурата на Западна Стара планина. Скалната атракция се намира точно над село Добравица, община Своге. С обявяването на новата защитена територия се очаква да се опази ландшафта в района и да се предотврати замърсяване на околните води и почви. 

Скално образувание "Столо", източник: Транс Трек

Напомняме, че през последните месеци Министерството на околната среда и водите работеше усърдно в това да обяви нови защитени територии у нас. За тях повече информация можете да намерите тук: Безденски извори     Башовишки печ

Публикувано от boyan.petrov

Сподели

Снимка на деня

Село Теплен в подножието на планината Стъргач

ггф