Три десетилетия по-късно: черният лешояд отново гнезди в България

В продължение на 28 години природозащитниците от Зелени Балкани, Фонда за дивата флора и фауна и Дружеството за защита на хищните птици работят за завръщането на черния лешояд (картал) като гнездящ вид в България. Три двойки птици гнездят в Стара планина.

Двойките са загнездили на специални платформи, поставени от природозащитниците и са част от дългосрочна програма за завръщане на вида. Тя започва преди десетилетия, с първите идеи и дейности за възстановяване на едрите видове лешояди, като част от международна програма и Балкански план за реинтродукция.Първите резултати по програмата бяха постигнати, с възстановяването на белоглавите лешояди като гнездящ вид в Кресненското дефиле и Стара Планина. През изминалите години, природозащитниците върнаха на свобода  138 белоглави лешояда, получени като дарение от 19 зоопаркове в 7 страни.

Втората цел на трите граждански организации бе завръщането на черния лешояд – изчезнал за страната вид. През последите години, като част от дейностите по проект „Светло бъдеще за черния лешояд“, LIFE14 NAT/BG/649, общо 59 черни лешояда бяха дарени от Испания, с цената на огромни усилия на голям международен екип. Загнездването на вида в Стара планина и за първи път  в „новата история“ на природозащитата в страната, е успех само по себе си. Дивите птици и двойките са изправени пред редица опасности и предизвикателства, за това с интерес ще следим съдбата им, с надеждата да загнездят успешно още тази година и да създадат поколение.
Съдбата на лешоядите следете на сайта на проекта: https://greenbalkans.org/VulturesBack/

В началото на 2021 г. и с напредване на размножителния сезон, общо три двойки черни лешояди започнаха гнездова активност. Две двойки в Източна Стара планина заеха гнезда (изкуствени платформи, нарочно направени от екипа на проекта) и активно ги надграждат. При една от двойките беше наблюдавана и копулация. В същото време има една сформирана и строяща гнездо двойка и във Врачански Балкан. Това са първите активни гнезда на вида наблюдавани от 28 години в България и първите въобще установени и фотографирани в Стара планина.
Това е преломен момент в процеса на завръщане на вида, защото дори тази двойки и да не успеят да отгледат малки още тази година (поради младост и неопитност), то поне знаем, че вече са приели района на Източна Стара планина за свой дом и е твърде вероятно и следващите етапи на възстановяването на вида в страната да се случат.

Друг важен момент е, че птиците одобряват и заемат гнезда на листопадни видове дървета, какъвто е зимният дъб. В Испания също има гнезда на дъбове, но вечнозелени видове като пърнара и корковия дъб. В Дадя (Гърция) гнездят изключително на борове, а в Турция и Грузия на борове и дървовидни хвойни. Тази особеност водеше до очакването в екипа на проекта, че птици отгледани и импринтирани на средиземноморски горски гнездови субстрат е малко вероятно да приеме да гнезди на широколистен такъв от континеталния пояс, и че вероятно ще търсят да построят гнездата си на борове. Въпреки, че изкуствени платформи бяха посторени и на борове, досега двете двойки заеха гнезда на листопадни дъбове. Това дава добра перспектива, че България и други стани с преобладаващ континентален климат и растителност, ще могат да предоставят условия за черния лешояд и той да се възстанови в части от историческия си ареал, от където е изчезнал поради човешка намеса.Днес, макар да липсват гигантските дъбове и брястове по равнинни и полупланнски места, явно все пак има места, които с целенасочено управление могат да бъдат заети отново от черния лешояд и видът да се завърне в българската орнитофауна, което след последните новини е все по-близо.

Източник: Зелени Балкани

Публикувано от Spasimir

Сподели

Снимка на деня

Над магистрала "Струма" в района на Бобошевската котловина

ггф