Топ 10 във фотоконкурса „Уики обича Земята“ 2017 в България

„Уики обича Земята“ (УОЗ) e публичен фотоконкурс за природните богатства по света, организиран от сдруженията на Уикимедия в различни страни по света. Протича в два етапа – национален и международен етап.

За трета поредна година Уикипедия на български език организира конкурса Уики обича Земята" за фотографии от защитените територии – национални паркове, природни паркове, резервати, поддържани резервати, биосферни резервати, защитени местности, природни забележителности, и защитени местности от Натура 2000. Тази година са включени и българските и балканските ендемични видове растения, които се срещат на територията на България.

От 1 до 30 юни всички доброволци-фотографи имаха възможността да качват под свободен лиценз свои авторски снимки на защитените природни богатства и по този начин да се включат в конкурса.
 
Журито, което определи десетте най-добри снимки е в състав:
 
д-р Анна Гаврилова – главен асистент във факултета по горско стопанство в Лесотехническия университет, Сдружение за дива природа „Балкани“
 
доц. д-р Борис Николов – ръководител на Българска орнитологическа централа към Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН
 
д-р Владимир Божилов – главен асистент във Физически факултет на Софийския университет и главен редактор на списание „BBC Знание“
 
д-р Димитър Желев – асистент в Геолого-географски факултет на Софийския университет и съосновател на Географ БГ
 
Елица Иванова – координатор Младежки дейности в Българска фондация Биоразнообразие
 
Катерина Зарева-Симеонова – магистър еколог, ръководител на Екологичен научно-образователен център в Столичен зоопарк
 
Спасимир Пилев – представител на организаторите
 
Яна Барзова – асистент програма „Гори“ в Световния фонд за дивата природа (WWF България)
 
Представяме ви победителите в националния етап на конкурса. Те ще участват в международния етап, а победителите в него ще бъдат обявени на 15 септември.
 
№ 1
Вековно дърво в Белинташ
Автор: Борислав Кръстев (Borislav krustev)
Лиценз: cc-by-sa 4.0
 
№ 2
Река Струмешница до входа на комплекс „Самуилова крепост“. Защитена зона „Рупите – Струмешница“.
Автор: Георги Палпурин (Georgy Palpurin ShareBulgaria team)
Лиценз: cc-by-sa 4.0
 
№ 3
Влахински водопад в национален парк Пирин".
Автор: Марио Шуманов (Marioshumanov)
Лиценз: cc-by-sa 4.0
 
№ 4
Саблеклюн (Recurvirostra avosetta).
Автор: Борислав Борисов (Borilei)
Лиценз: cc-by-sa 4.0
 
№ 5
Турилик (Burhinus oedicnemus) в резерват Камчия".
Автор: Борислав Борисов (Borilei)
Лиценз: cc-by-sa 4.0
 
№ 6
Синявица в Природен парк Персина".
Автор: Борислав Борисов (Borilei)
Лиценз: cc-by-sa 4.0
 
№ 7
Обикновени пчелояди (Merops apiaster) в Природен парк Персина".
Автор: Борислав Борисов (Borilei)
Лиценз: cc-by-sa 4.0
 
№ 8
Планински крем (Lilium jankae) в Природен парк Витоша"
Автор: Иван Коев
Лиценз: cc-by-sa 4.0
 
№ 9
Защитена местност „Устие на река Велека“.
Автор: Калоян Чилингиров
Лиценз: cc-by-sa 4.0
 
№ 10
Мизийски рожец (Cerastium moesiacum) в Природен парк Витоша".
Автор: Иван Коев
Лиценз: cc-by-sa 4.0

Публикувано от geolub

1 Коментара - Топ 10 във фотоконкурса „Уики обича Земята“ 2017 в България

St (непроверено) September 26, 2017

Отговори
№ 1 е № 1!

Сподели

Снимка на деня

В двора на Преображенския манастир

ггф