„Светът и България се променят” - конкурс за географска карта

I място 

Лидия Семерджиева, магистър по Физическа география и ландшафтна екология към Геолого-географски факултет, СУ „Св. Климент Охридски"

Антропогенизация във водосбора на долното течение на река Провадийска"

II място

Десислава Христова, студент в магистърска програма по Физическа география и ландшафтна екология към Геолого-географски факултет, СУ „Св. Климент Охридски"

Карта на земното покритие във Франгенското плато"

III място

Марио Бисеров, студент в I курс на специалност География, Геолого-географски факултет, СУ „Св. Климент Охридски"

Полети, осъществени от летище Чикаго

Публикувано от geolub

Сподели

Снимка на деня

Паметникът на Димитър Списаревски в квартал “Дружба 1”

ггф