Сондата Rosetta е открила информация за произхода на земните океани

Измерванията са направени през месеца след срещата на Rosetta с кометата 67Р/Чурюмов-Герасименко, наричана на галено Чури, на 6 август т.г. Това са едни от най-нетърпеливо чаканите първоначални резултати в тази мисия, тъй като произходът на земната вода все още е въпрос без отговор. Според една от водещите хипотези при формирането си преди 4.6 милиарда години Земята е била толкова гореща, че първичното водно съдържание напълно се е изпарило. Днес обаче две трети от повърхността на планетата са покрити с вода, за която не се знае откъде идва. Този сценарий приема, че водата е била „доставена“ на Земята след охлаждането й, най-вероятно при сблъсък с комета или астероид. 
 
 
Ключът за определянето на произхода на водата е нейният „вкус“, който зависи от пропорцията на деутерий – изотоп на водорода, спрямо нормалния водород. Основна цел на космическите проучвания е сравнението на измервания от различни космически обекти с показателите на Земята. В това отношение кометите са уникални, тъй като съдържат материал от протопланетарния диск, от който са се формирали планетите. 
 
 
Предишни измервания на съотношението деутерий/водород в други комети показват широк диапазон от стойности. От 11 проучени комети, само 103Р/Хартли 2 от семейството на Юпитер има показатели като тези на Земята. От семейството на Юпитер е и кометата Чури. От друга страна, всички проучени метеорити, идващи от астероидния пояс, имат съдържание като на земната вода. Това навежда на мисълта, че въпреки малкото количество вода в метеоритите, многобройните сблъсъци с тях може да са довели до възникването на океаните. 
 
 
Резултатите на Rosetta показват съотношение деутерий/водород значително по-голямо от това на океаните на Земята, както и от другата комета от семейството на Юпитер - Хартли 2. “Тези изненадващи открития предполагат различен произход на кометите от семейството на Юпитер”, казва ученият Катрин Алтвег. “Резултатите отхвърлят идеята, че кометите от семейството на Юпитер съдържат вода, подобна на земната и дават по-голяма тежест на моделите, според които астероидите са основният механизъм за доставка на вода за океаните на Земята”. 
 
 
Източник: ИА Фокус

Публикувано от dimitar.zhelev

Сподели

Снимка на деня

ггф