След повече от 60-годишно отсъствие сивият жерав отново гнезди в България

Прекрасни новини за българското природно разнообразие. Това лято екип на Сдружение за дива природа БАЛКАНИ и WWF Bulgaria успя да документира присъствието на двойка сиви жерави, която загнезди в Драгоманското блато. На 11 юни тази година експертите регистрираха и първото новоизлюпено малко сиво жеравче в България от 1957 г. насам. Всичко това е възможно благодарение на продължителните усилия за възстановяване на Драгоманското блато след неговото пресушаване през 30-те години на миналия век.

Сивият жерав (Grus grus) е една от най-едрите прелетни птици , която гнезди в Европа и Азия. Представителят на семейство Жеравови е регистриран в Червената книга на България като изчезнал вид, като там е упоменато, че изчезва през 50-те години на миналия век. Природозащитният им статут обаче е на незастрашен вид. През годините сивият жерав е забелязван на територията на България няколкократно. Това се е случвало предимно във влажните зони по родното Черноморие, част от миграционния път Виа Понтика. Сред тях са Атанасовското езеро, Шабленското езеро и Дуранкулашкото такова. Не е отчитано обаче птицата да е гнездяла на тези места досега.

 

Драгоманското блато е най-голямата по площ влажна зона с международно значение в България и местообитание на редица редки и защитени растителни и животински видове. Работата по неговото опазване и възстановяване е подкрепена от проекта WaterLANDS, финансиран по програмата на ЕС “Хоризонт 2020”, който има за цел да възстанови шест ключови влажни зони в различни части на Европа. 

Драгоманското блато, източник: NG Bulgaria

Източник: Европейската комисия в България

Публикувано от boyan.petrov

Сподели

Снимка на деня

Село Теплен в подножието на планината Стъргач

ггф