Склерофилът не е човек, болен от склероза (Част I)

Африканският сукулент велвичия

Склерофилът не е човек, болен от склероза (Част I)

За да се развиват растенията, са необходими светлина, топлина, вода и плодородна почва. Има видове, които могат да пренебрегват някои от тези основни екологични фактори.
 
 
Глухарчето е класически пример за космополитен вид. Снимка: Уикипедия
 
 
 
Космополитни се наричат видовете, които се развиват и размножават при доста голямо разнообразие в условията на живот, докато стенобионти се наричат видовете, на които са необходими специфични непроменливи условия. Първите се срещат в голям географски диапазон по целия свят, докато другите са локализирани в малки, засебени под някаква форма, пространства. Мезофили са повечето организми, т. е. тези, които оцеляват в умерени физични и химични условия на живот. Екстремофили са организмите (най-вече микроорганизми), които успяват да оцелеят в екстремни физични и химични условия, например бактерии във вряща вода.
 
 
Според химичните свойства на почвата
 
Водещ фактор за разпространението на някои растителни видове е химичният състав на почвата. Има видове, които са индикатори за съдържанието на определен химичен елемент в почвата и такива, които просто се „чувстват“ по-добре в определени почви.
 
Ацидофили са растенията, които виреят в кисели почви с pH < 7, неутрофилите понасят и кисела, и алкална среда, но най-добре се развиват в неутрална. Върху алкални почви, богати на калций с pH > 7, виреят калцифилите, тъй като калцият е основен елемент в химичната структура на варовиците, доломитите и мраморите, които алкализират почвата.
 
Люлякът е растение, което вирее доста добре в алкална среда.  Снимка: Уикипедия
 
 
В богатите на азот почви виреят нитрофилите, а на местата, където има залежи на метали се срещат металофилите. Те, металофилите, също така маркират места със замърсени от тежки метали почви.
 
Халофитите са растения, които се срещат в солени почви. Хало-нитрофили може да намерим в засолени почви с богато азотно съдържание, докато нитрофилите е общият термин за растения, които са привързани към богати на азот почви като цяло.
 
Европейската солянка расте в засолени почви.  Снимка: Уикипедия
 
 
Вид, който се среща върху средно богати на хранителни вещества почви, се нарича мезотрофен вид.
 
 
Според термичните условия и условията на овлажнение
 
Когато растенията се „чувстват“ прекрасно в сухи и топли местообитания, ги наричаме ксеротермни. Ксерофил (ксерофит) е растение, което понася сушата като цяло, било то на топло или на студено място. Мезоксеротермните видове се срещат в умерено сухи и топли местообитания. С генерализираното име мезофит се означава растение, което вирее на умерено влажни почви.
 
В полярните зони и във високопланинските пояси се срещат растителни видове.
Психрофил е растение, което се среща в условията на студен и влажен климат.
 
Полярният мак е успял да се приспособи към арктическата сурова зима и краткото лято.  Снимка: Уикипедия
 
 
Склерофилът не е човек, болен от склероза, а е ксерофитно растение, който има еволюционни приспособления за силно ограничаване на изпарението - дебели стени на епидермиса, силно развита кутикула, малки листа. Такива са основно растенията в субтропичните и полупустинните зони. Кактусите са класически пример за сукулент, растение което има силно развити водоносни тъкани във вегетативните си органи (стъбло, листа).
 
Дъбът пърнар е склерофилно растение, което чрез еволюционни приспособления оцелява в сухия субтропичен климат.  Снимка: Уикипедия
 
Кактусите са сукуленти - тъканите им са видоизменени по такъв начин, че могат да съхраняват вода за дълго време.  Снимка: Уикипедия
 
 
Според геоложките условия
 
Ако попаднете върху участък в природата, където има растения, виреещи из скалните пукнатини, то значи виждате хазмофити. Това са растения, които растат в пукнатините на скалите. Ако пък видите растение, което расте директно върху скалата, то това е литофит.
 
Морският копър успява да оцелее в безпочвените пукнатини на скалите.  Снимка: Уикипедия
 
 
Крайбрежните зони са място, където могат да бъдат открити пясъчни дюни. Във вътрешните части на континентите също има такива форми и участъци, които са изградени от пясък. Обикновено пясъкът не задържа вода и това създава екстремни условия за живот. Псамофитите са растения, които еволюционно са се приспособили и се „чувстват“ прекрасно в пясъците.
 
Пясъчната лилия е вид, който се развива прекрасно върху пясъчните дюни.  Снимка: Уикипедия
 
 
Очаквайте втората част на статията, в която ще ви запознаем с растенията във водни басейни и растенията със специфични еволюционни приспособления. 
 
 
Автор: Димитър Желев
 

Публикувано от Анонимен (непроверено)

Сподели

Снимка на деня

Остров Свети Стефан, Черна гора

ггф