Скалният мост в Тюленово е обявен за природна забележителност

Скалната арка край с. Тюленово

Скалният мост в Тюленово е обявен за природна забележителност със заповед от 30 декември 2019 г. на министъра на околната среда и водите, публикувана в бр. 10 от 4 февруари 2020 г. на Държавен вестник. Намира се в землището на с. Тюленово, общ. Шабла.

Целта на обявяването е опазване на скален феномен, наподобяващ скална арка между морето и сушата. Обхваща площ от 2,424 дка.

На територията на природната забележителност се забранява строителството с изключение при изпълнение на дейности, които са свързани с укрепване и възстановяване на природната забележителност; търсене, проучване и добив на подземни богатства; нарушаване целостта и естествения облик на скалните образования; писане, драскане, рисуване, поставяне на трайни надписи по скалите с изключение за целите на маркиране на защитената територия; разпъване на палатки; поставяне на фургони и кемпери; поставяне на преместваеми обекти, палене на огън; скално катерене; замърсяване с отпадъци.
 

Публикувано от Spasimir

Сподели

Снимка на деня

Поглед над град Щип

ггф