Сигнал на академичната географска общност до МОН

Ръководителите на научните географски звена в Българската академия на науките, СУ "Св. Климент Охдридски", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" и ЮЗУ "Неофит Рилски" подадоха сигнал до министъра на образованието и други компетентни органи във връзка със съмнения за етичността и законността на проведен академичен конкурс в ШУ "Епископ Константин Преславски". Споделяме мотивите за техния сигнал:

Публикувано от geolub

Сподели

Снимка на деня

Село Теплен в подножието на планината Стъргач

ггф