Ще изригне ли някога Витоша?

Витоша

Ще изригне ли някога Витоша?

Не са много хората в България, които познават добре миналото на Витоша. Повечето софиянци също изпитват трудност с въпроса как точно се е образувала планината до града им. Често можем да чуем от хората, че някога, не много отдавна, на билото на Витоша се е намирал кратерът на голям действащ вулкан. От него към небето се издигали черни езици дим, а по склоновете на планината са се стичали потоци лава. По-късно вулканът се затворил и неговата дейност постепенно позатихнала. Така било само на повърхността. Но вътре, в недрата на планината, нажежената магма продължавала да клокочи. Тя клокочи и днес. Събира сили, за да изригне отново с невиждана мощ. Това може да се случи утре или след двадесет, петдесет години. Но неизбежно един ден огнените езици щели отново да се издигнат и нажежената лава щяла пак да потече надолу и да залее столичния град София.
 
Има ли нещо вярно в тези приказки? Нима огромното туловище на Витоша действително е загаснал вулкан? Науката отговаря на този въпрос доста кратко, ясно и категорично – Не!
 
Историята на Витоша е съвсем друга. Нейната тайна е в нейните недра, във всеки къс скала, в нейните околности. Тази тайна най-лесно се разкрива пред очите на учените, изследващи произхода на Земята и на изграждащите земната кора скали - геолозите. 
 
Част от Средногорието
 
Витоша и географски привързаните към нея по-малки планини като Люлин, Плана и Лозенска планина ограждат от юг и югозапад като ограда продълговатата по форма Софийска котловина. Всички те са част от планинска верига, която пресича в паралелна посока страната ни. На северозапад тя започва от съвременната територия на Сърбия, а чрез Черно море се свързва с Понтийските планини в северната част на малоазиатска Турция. В България тази планинска система наричаме Средногорие - пространството между Стара планина на север и Краището и Рило-Родопската област на юг. 
 
Геоложката възраст на планините от Средногорието е по-голяма от тази на Стара планина. Това е причината те да са по-ниски от Балкана, защото по-дълго са били под въздействието на външните релефообразуващи сили. Както Средногорието, така и Старопланинската верига са част от огромния Алпо-Хималийски ороген – верига планини в Евразия, образувани в резултат на сблъсъка на Евразийската тектонска плоча с други тектонски плочи на юг.
 
Най-високият връх на Витоша е Черни връх (2290 m). Това прави планината четвърта по височина в България. Планината е една от най-посещаваните от туристи. На територията й функционира природен парк, а заради богатата флора и фауна са обособени и две резерватни територии („Бистришко бранище“ и „Торфено бранище“).
 
Скалите в планината
 
Планината Витоша е изградена от вулкански и интрузивни скали. Нейната структура прилича на гигантска ядка, в която се различиват сърцевина и обвивка. Вулканските скали, андезити, във Витоша са остатъци от древни вулкани, които са действали преди милиони години. Те са обвивката на планината и опасват като колан ядката от изток и от север. Този колан е отворен само на запад. Към вулканичната обвивка на планината спадат някои от високите върхове – Големият и Малкият Купен, Камен дел, Копитото, а на север ивицата от вулканични скали продължава по билото на Люлин планина. 
 
Вулканските скали на Витоша са остатъци от древни вулкани. Витоша не е вулкан.
 
Андезитите са маслено-зелени, сиви до тъмни скали, изградени от минералите: плагиоклаз, биотит, авгит и амфибол. Сред тях се срещат и андезитови туфи (слабоспоени скали), което обяснява, че изригването на вулканите през древността в района на съвременна Витоша е било под водата. Впоследствие вулканските скали са били подложени на метаморфизъм (видоизменяне). 
 
„Ядката“ на Витоша е изградена от интрузивни (плутонични) скали. Тя се е вместила клиновидно сред различни скали. Сред интрузивните скали откриваме габро, монцонити и сиенити. В отделни части на планината се срещат най-младите по геоложка възраст за планината скали – граносиенити. Тази ядка от интрузивни скали се нарича плутон, който има площ около 12 km2. Дължината му достига 13 km, а ширината му – до 9 km. 
 
 
Начин на образуване
 
Историята на Витоша започва преди около 90 млн години в началото на горната креда. Тогава Средногорието не е било още планинска верига, а дъно на дълъг и тесен морски басейн. На юг басейнът стигал до бреговете на Рила и Родопите, а на север ставал плитък и по-обширен, заливайки части от днешните земи на Стара планина, Предбалкана и Дунавската равнина. Последвали геоложки промени, свързани с издигания и потъвания на отделни части в района на днешна Витоша. 
 
В началото на терциера (преди около 65 млн години) Средгорието вече представлявало висока планинска верига. С течение на времето отделни части от него започнали да пропадат, като така се образували някои от котловините в Западна България (Пернишката котловина, например). Въпреки това Витоша продължавала да се издига на фона на динамичната геоложка обстановка в региона. Благодарение на това в отделни геоложки времена тя е била остров, заобиколен от слабосолени и сладководни басейни. Геоложките изследвания потвърждават, че земите около нея са били заливани, а Софийското поле е било дъно на обширен воден басейн през плиоцена (от около 5 до 2 млн години), като в края му езерото постепенно пресъхва и се оттича. Ландшафтите в района Витоша придобиват характеристики, близки до съвременните.
 
На билото на Витоша, която не е вулкан!
 
Happy End
 
Това е накратко историята на Витоша, на нейното геоложко „битие“. Планината и днес продължава да се издига, но бавно. Нейното развитие още не е завършено. Въпреки, че се е зародила преди около 90 млн. години, тя е една млада планина, която се намира в „разцвета“ на своето земно развитие. 
 
В статията се използвани данни от „Забавна геология“, П. Гочев,  С.,1958, Държавно издателство „Народна просвета“.

Публикувано от Анонимен (непроверено)

18 Коментара - Ще изригне ли някога Витоша?

Мария (непроверено) February 08, 2017

Отговори
Ей, най-после някой да го каже!

Тихомир Алексиев (непроверено) February 08, 2017

Отговори
С удоволствие бихме научили името на автора. Остава да се уточни и въпросът с "морените"...

Боян Тепавичаров (непроверено) February 08, 2017

Отговори
Съгласен съм с Тихомир, не може без автор. А колкото до "Морените" те със сигурност не са морени.

Автор (непроверено) February 08, 2017

Отговори
Можете да разберете повече за авторите в сайта на страницата "За нас", както и да ни пишете, ако желаете. Когато разказваме лична история под формата на фотопис или разказ, винаги се издаваме. В случая заслугите са много и затова авторът е Географ.бг :)

Витоша (непроверено) February 08, 2017

Отговори
Интересно е да прочетете и този материал: http://mgu.bg/geosites/vitosha.html

marieta (непроверено) February 08, 2017

Отговори
Qko

Марина Стоева (непроверено) February 08, 2017

Отговори
Миналата година се хващах на бас срещу всички колеги в офиса вулкан ли е Витоша. Аз казвах "не", а всички други - да. Трябваше на много хора да доказвам, че Витоша няма да изригне. Помогнах си с "умни" книги. които носех в офиса, но бяха доста тежки. Ако знаех за този материал, щях да си спестя труда като им пратех линк. Авторите добре са се сетили да публикуват подобен материал, за да се разсеят вече всякакви съмнения. Браво!

Мартин (непроверено) February 08, 2017

Отговори
Вие сте тъпаци като не знаете историята на Витоша не казвайте че не е вулкан .! ВИТОША Е ВУЛКАН

Специалист (непроверено) February 08, 2017

Отговори
В статията, която сте прочели са използвани за основа данни от П. Гочев от 1958 г., но и след това геолозите потвърждават нееднократно геоложкото развитие на Витоша, която, разбира се, не е вулкан. Все пак в България все още има наука, независимо от всичко. Необходими са знания дори от средното образование, за да се убеди човек в това лично. Ако липсват такива, вземете знания от висшето, ако и там не става, питайте извънземните...)))) Витоша не е вулкан и няма да изригне....в общия ни живот, спъпи Мартине!

Географ (непроверено) February 08, 2017

Отговори
За морените, които са на Витоша е пределно ясно,че не са морени. Доколкото знам от преподаватели, някакъв сръбски учен преди около век ги е помислил за такива и от тогава се наричат така, но естествено не са истински морени.

Йоана (непроверено) February 08, 2017

Отговори
Витоша не е вулкан, а се е образувала при вулканична дейност. Така че, скъпи ми Мартине, кой излезе тъпакът сега?

Софтуерия (непроверено) February 08, 2017

Отговори
София не е вулкан, нито перифеерия на вулкан, а е столица!

Парички (непроверено) February 08, 2017

Отговори
Ние сме столичанки, а не кой знае какви там селянки!

Adrienette Agreste (непроверено) February 08, 2017

Отговори
Никой още не доказал че Витоша не вулкан може и да е може и да не е. Знаем само че тя е една от най красивите планини в България... ИЗОБЩО В ЦЕЛИЯ СВЯТ

Симона (непроверено) February 08, 2017

Отговори
аз мисля че витоша никога няма да изригне поради причината че ако се случи вулканолозите ще ни кажат поне един месец преди изригването и.Ако вулканолозите закъснеят нищо не може да се направи но те няма да закъснеят

Симона (непроверено) February 08, 2017

Отговори
Bие грешите Витоша не е ВУЛКАН и никога няма да е

ВД (непроверено) September 26, 2017

Отговори
Витоша е вулкан и ще изригне.Има същите минерали,кристали и камани като в другите вулкани.И много следи от горяло.Ще помете като стихия тъпата и гнусна столица пълна с кифли и педали.Хак да ви е,тогава оцелелите ще се молят за схлупена къщурка ама нема да има баце.Айде бъдете софиянци.

ВД (непроверено) September 26, 2017

Отговори
На Парички да кажа че по големи селянки и селяндурки от софиянки нема.Нема и такава държава.А тия там специалисти по вулканите които не са виждали вулкан през.живота си а са си купили дипломите с агнета от село няма да ви предупредят.Те първи ще бъдат пометени от стихията.Дано изригне по скоро красивата ви в кавички витоша.Ебаси мърсотията е наясякъде.Коптор.По грозен и отвратително гнусен парк няма и в Китай.

Сподели

Снимка на деня

Първият щанд на Географ БГ за участие в Софийския фестивал на науката през 2015 г.

ггф