Регионални географски сценарии в България

Университетското издателство „Св. Климент Охридски“ публикува учебната книга „Регионални географски сценарии в България - семинари по природна и социално-икономическа география на България с казуси, задачи и въпроси“. Автори са доц. д-р Калина Милкова от катедра „Социално-икономическа география“ и гл. ас. д-р Димитър Желев от катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“ на Геолого-географски факултет на Софиийски университет „Св. Климент Охридски“.

Книгата може да поръчана от интернет сайта на Университетското издателство.

Публикувано от dimitar.zhelev

Сподели

Снимка на деня

Връх Басарски камен във Видлич планина, Сърбия

ггф