Разходка с изненади - 2023

Разходка с изненади - 2023

Образователен текст в рамките на обиколката с гидове в София – Княжеската градина

Позиция 1 (СЛЕД ПОДЛЕЗ С ГЛЕДКА КЪМ СУ)

Софийският университет е домакинът на географския фестивал през тази година. Пред нас се разкрива величествената сграда на Ректората на университета – един от символите на София. Ректорат означава „сграда, където се помещава ректорът“. А ректорът е главният ръководител на университет. Той се избира от Общото събрание на университета, съставено от 600 души – представители на всички съсловия: професори, доценти, асистенти, студенти и служители. Университет се състои от 16 факултета, които представляват относително самостоятелни части. На чело на всеки на факултет стои декан, избиран от всички преподаватели във факултета и избрани представители на студентите. Всеки един факултет се състои от катедри. Те се наричат „първични научни звена“ и начело на всяка катедра стои Ръководител на катедра, избиран от всички преподаватели в катедрата.

Геолого-географският факултет съществува от 60 години. В момента в него има 9 катедри:

 1. „Палеонтология, исторична геология и изкопаеми горива“;
 2. „Минералогия, петрология и полезни изкопаеми“;
 3. „Туризъм“
 4. „Регионално развитие“
 5. „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“
 6. „Климатология, хидрология и геоморфология“
 7. „Геопространствени системи и технологии“
 8. „Социална и икономическа география“
 9. „Регионална и политическа география“

Факултетът има две учебни бази – по природна география в град Земен и по палеонтология в град Елена. Към факултета са и двата музея – по Палеонтология и по Минералогия.

Пред самата централна сграда са паметниците на братята Евлоги и Христо Георгиеви, дарили средствата за построяването на сградата. Те са родени в Карлово, занимавали са се с банкерство и търговия в Букурещ, Румъния, където и умират. В Софийския университет първата лекция по география е произнесена от Анастас Иширков през 1898 г. В негова чест в община Силистра е кръстено село Проф. Иширково, а в София са наименувани 3 улици.

Позиция 2 (МЯСТО С МНОГО ДЪРВЕТА)

Княжеската градина, в която преминава нашата разходка с изненади, е създадена през 1882 г.

Впечатляващо е парковото биоразнообразие. Впечатляваща е дендро флората – съвкупността от дървесни видове. В парка могат да се видят представители на видове, идващи от различни природни зони и континенти: бреза от тайгата на Евразия, секвоя, сребърна ела, червен дъб и туя от Северна Америка, атласки кедър от Северна Африка; люляк и дървовиден бъз от Южна Европа, както и редица местни видове като липа, бял бор, полски ясен и др. Ландшафтната архитектура се нарича приложното учение за изграждането и уреждане на парковете. Софийските паркове имат дълга история на планиране, изграждане и обогатяване.

Позиция 3 (ГРОБНИЦА НА АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ)

Отвъд пътя е гробницата-мавзолей на Александър Батенберг, първият български държавен глава след Освобождението. Той е роден във Верона, Италия, участва в Руско-турската освободителна война и е княз на България от 1879 г. до 1886 г. През 1886 г. той абдикира, а през 1893 г. умира в Грац. Неговата последна воля е да бъде погребан в България. Именно на него са кръстени 8 села в България с името Александрово – най-масовото име на населено място в България.

По цялото протежение на бул. „Васил Левски“ покрай Княжеската градина се виждат сгради, изградени в характерен архитектурен стил – модернизъм. Този стил се заражда в началото на миналия век и се развива по целия континент с различни местни особености. Българският модернизъм е силно повлиян от немския, поради геополитическата близост на България и Германия през първата половина на ХХ век.

По същия този бул. „Левски“ е извършено залесяване с дървото от вида източен чинар. Неговото латинско име е „платанус“, защото на латински „плата“ е думата за сребро, кората на дървото има сребрист оттенък. Това е дърво е много подходящо за залесяване в градовете, защото живее дълго, трудно се чупят клони при буря и създава плътна сянка лятото.

Позиция 4 (ФИГУРИ НА ЖИВОТНИ)

В тази част на Княжеската градина се е намирал старият зоопарк. Това е причината тук символично да бъдат разположени много фигури на животни. Всички тези фигури около нас днес са част от парковия вид и са атракция за децата.

В самия парк се срещат истински животни, които са се приспособили да живеят в града. В науката дивите животни, които са свикнали да живеят покрай хората са известни като СИНАНТРОПНИ ВИДОВЕ. От гръцки език – „син антропос“ – „с човека“. Примери за такива синантропни видове са плъхът, домашната мишка, хлебарките, гълъбите, свраките, лястовиците, щъркелите, гугутките и др. Причината да живеят покрай или в човешките селища е заради на наличието на храна и липсата на големи хищници.

Интересен представител на синантропните видове в София е чайката, която е мигрирала през 20 век във вътрешността на страната посредством придвижване от сметище на сметище покрай населените места. Чайките са намирали прехрана по сметищата и достигайки в София през втората половина на ХХ век те попадат на най-голямото сметище – това край столичния квартал „Суходол“. Преди около 15 години това сметище е премахнато, а отпадъците на града се преработват в модерен завод за отпадъци. В този завод отпадъците се поделят на различни групи, някои от които подлежат на рециклиране. След премахването на сметището чайките се преместват да живеят в центъра на града.

Какви животни: слон, хипопотам 4, двугърба камила 2, лъв, заек, катерица, коне (2бр.), костенуррка

Позиция 5 (ДО ПАМЕТНИКА НА СЪВЕТСКАТА АРМИЯ)

Пристигаме при един от най-противоречивите обекти в София – Построеният като „Паметник на Съветската армия“ и известен сред столичани и като МОЧА – Монумент на окупационната червена армия. Той е изграден през 1954 г. Мястото е център на редица обществени граждански и политически прояви. 

Позиция 6 (МЕЧКА НА ОРЛОВ МОСТ)

Ето тук спираме при още един символ на стария зоопарк и отправяме поглед към няколко емблематични места. Отвъд течението на Перловската река се намира изкуственото езеро Ариана и Борисовата градина. От двете страни на реката се намират платната на бул. „Христо и Евлоги Георгиеви“. Самият Орлов мост, разположен над реката, дължи името си на скулптурите на орли. Тези орли символизират завърналите се след Освобождението български затворници от Диарбекир (Мала Азия). Другият емблематичен исторически мост за София е над Владайска река – Лъвовият мост, при който имаме 4 лъва без езици.

От Орловия мост започва Цариградкото шосе, което в миналото е било известно с името „Ленин“. Встрани от големия булевард е голямата Борисова градина, проектирана от швейцарския архитект Даниел Неф. Първоначално жителите на близкото тогава село Слатина били против идеята техните пасища да се превърнат в градски парк, заради което и застреляли част от парковите работници. В наши дни паркът е обявен за културно-архитектурен резерват.

Позиция 7 (ПРЕД БНТ)

Намираме се до сградата на Българската национална телевизия, разположена на адрес ул. „Сан Стефано“ 29. Именно тук години наред се е правило емблематичното предаване, посветено на пътешествията, „Атлас“ с водещ Симеон Идакиев. Наблизо се намира и мястото, където чешките братя Прошек са направили първата малка пивоварна в новоосвободена София. Всъщност ул. „Сан Стефанов“ започва от тук и продължава покрай Докторската градина и завършва при парка „Заимов“.

Позиция 8 (ТРОТОАР ПРЕД ТУРСКО ПОСОЛСТВО)

Забележителната сграда, пред която се намираме е построена от архитект Фридрих Грюнангер през 1903 г. Тя се намира на бул. „Цар Освободител“, който е известен със своите дървета – т.нар. „Софийски кестени“. Дърветата са от вида на конския кестен. Дървото е сред символите на столичния град. Самото то е реликт, т.е. вид, който идва от по-стари геоложки времена. През последните десетилетия при това дърво се наблюдава сериозен екологичен проблем. То е уязвимо от молец, който се храни с листата му и причинява ранното им изсъхване. В нашата страна конския кестен се среща естествено единствено само в Преславската планина от Източния Предбалкан.

ПОСЛЕДНО ОБРЪЩЕНИЕ: С това обиколката ни приключи.

Въпроси към учениците в рамките на теста:

ИНСТРУКЦИИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ:

 • Тестът включва 42 тестови въпроса за 30 мин. Максималният брой точки е 200.
 • По време на писмената част учениците нямат право да говорят помежду си, да използват своите записки или да използват мобилни и други електронни устройства.
 • Нарушаването на това условие ще доведе до дисквалификация от състезанието.
 • Учениците работят само със собствена синя или черна химикалка.
 • УЧЕНИЦИТЕ ПОПЪЛВАТ ОТГОВОРИТЕ СИ В СПЕЦИАЛНА БЛАНКА!!!
 • При въпроси с изброяване на А, Б, В, Г отговори, имайте предвид, че верният отговор е само един. В бланката запишете само буквата на отговора, който приемате за верен.

1. На колко години става Геолого-географският факултет през 2023 г.? (2 т.)

2. Как се казва паркът, в който се проведе разходката с изненади? (2 т.)

3. Покрай кои две посолства на държави премина разходката с изненади? (8 т.)

4. Посочете три булеварда, които преминават покрай парка, в който бе направена разходката (6 т.)

5. Как е тоталитарното име на бул. „Цариградско шосе“? (3 т.)

6. От кой град и кой полуостров идват освободените затворници, в чиято чест е издигнат Орлов мост? (6 т.)

7. Какво липсва на лъвовете на Лъвов мост? (2 т.)

8. Над коя река е Орлов мост? (3 т.)

9. Над коя река е Лъвов мост? (3 т.)

10. С каква националност е парковият архитект на Борисовата градина? (3 т.)

11. С какъв вид дърво е залесен булеварда, на който се намира гробницата на княз Александър? (5 т.)

12. С какъв вид дърво е залесен булеварда, на който започва от Орлов мост и се насочва към Софийския университет? (5 т)

13. Колко катедри има в Геолого-географския факултет (ГГФ)? (2 т.)

14. Кое от изброените не е катедра в ГГФ? (3 т.)

А) „Геополитика и икономическа география“

Б) „Регионално развитие“

В) „Туризъм“

Г) „Социална и икономическа география“

15. Как се нарича длъжността на ръководителя на университет? (3 т.)

16. Как се нарича длъжността на ръководителя на университет? (3 т.)

17. Отговорете на въпросите с ДА за вярно твърдение и НЕ за грешно. (21 т.)

Твърдение

Отговор (Да/Не)

1. Студентите участват при избор на ръководител на университет.

2. Студентите участват при избор на ръководител на факултет.

3. Студентите участва при избор на ръководител на катедра.

4. В Геолого-географския факултет има катедра с име „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“

5. Има два музея, посветени на науките за Земята ва Софийския университет.

6. Катедрите в университета се наричат „първични научни звена“.

7. Има 17 факултета в Софийския университет.

18. В кой град се намира учебната база по природна география на Геолого-географския факултет? (3 т.)

19. В кой град се намира учебната база по палеонтология на Геолого-географския факултет? (3 т.)

20. В коя община се намира село Проф. Иширково? (3 т.)

21. От кой град са родом Евлоги и Христо Георгиеви и къде умират? (6 т.)

22. Избройте четири вида северноамерикански дървета, които се срещат в парка, в който бе проведена разходката. (8 т.)

23. Посочете северноафрикански вид дърво, който се среща в парка, в който бе проведена разходката. (2 т.)

24. От кой регион на Европа идват дървовидният бъз и люлякът? (2 т.)

25. Къде е роден княз Александър Батенберг? (3 т.)

26. Какво представляват синантропните видове животни? (5 т.)

27. Кое животно се е заселило в софийското сметище през втората половина на ХХ век? (3 т.)

28. Избройте животни, чиито скулптури са издигнати на мястото на стария зоопарк? (16 т.)

29. На коя улица се намира Българската национална телевизия и на кой номер? (4 т.)

30. В кой квартал се е намирало голямото сметище на София? (3 т.)

31. Как се нарича предаването за пътешествия, което в миналото, Българската национална телевизия е излъчвала? (3 т.)

32. Как се нарича водещият на предаването за пътешествия, които в миналото Българската национална телевизия е излъчвала? (3 т.)

33. Какво са направили братята Прошек в София? (3 т.)

34. Какво дърво, засадено по улиците и парковете на София, се среща естествено в Преславската планина на Източния Предбалкан? (3 т.)

35. Какво означава, че едно растение е реликт? (5 т.)

36. С какви плочи е облепен Паметникът на Съветската армия? (3 т.)

37. Как се нарича съвкупността от дървесни видове на едно място? (7 т.)

38. Как се нарича приложното учение за изграждане на паркове и тяхното устройство? (7 т.)

39. Кой архитектурен стил е характерен за булеварда, на който се намира гробницата на Александър Батенберг и под въздействието на коя държава е българската версия на този стил? (10 т.)

40. Думата „плата“ на латински е думата за един химичен елемент. Кой е той? (5 т.)

41. МОЧА е презрителното съкращение, което се ползва за наименуване на Паметника на Съветската армия. Какво означава това съкращение? (5 т.)

42. За какъв тип резерват е обявена Борисовата градина? (5 т.)

Класиране по възрастови групи:

5 клас

първо място: Калина Шипкова, Казанлък

второ място: Гергана Илиева, Благоевград

трето място: Димитър Пасков, Варна

6 клас

първо място: Лев Беленкий, Варна

второ място: Константин Митев, Варна

трето място: Анна Кръстева, Варна

7 клас

първо място: Виктор Генов, София

първо място: Емил Христов, София

второ място: Михаела Килова, Казанлък

трето място: Лазар Боснешки, Перник

8 клас

първо място: Ивайло Симеонов, София

второ място: Анета Димитрова, Русе

трето място: Далия Исмаил, Варна

9 клас

първо място: Яница Никова, Варна

второ място: Борис Донков, София

трето място: Марина Котарова, София

10 клас

първо място: Стефан Чернев, Казанлък

второ място: Мариела Миразчийска, Благоевград

трето място: Ана Пашова, София

11 клас

първо място: Михаил Паскалев, Варна

второ място: Мартин Горанов, София

трето място: Георги Йорданов, Варна

трето място: Борис Жолтовски, Варна

12 клас

първо място: Атанас Иванов, София

второ място: Стоян Андреев, София

второ място: Даниел Димитров, Варна

трето място: Николета Колева, София

Разходка с изненади - 2022

Разходка с изненади - 2021

Разходка с изненади - 2019

Разходка с изненади - 2018

Разходка с изненади - 2017

Разходка с изненади - 2016

Разходка с изненади - 2015

Публикувано от boyan.petrov

Сподели

Снимка на деня

Старият град на маите Ушмал на п-в Юкатан - Пирамидата на магьосника

ггф