Раят за птиците по Виа Понтика - защитена местност „Пода“

Местността е наричана още Пода, също Под или Подът. Над "Пода" преминава миграционният път на птиците Виа Понтика. По време на есенната миграция могат да се наблюдават огромни ята бели щъркели (над 200 000 индивида) и приблизително 30 вида други птици.
 
 
Името на местността произлиза от дървен сал – „под“, теглен от въже, посредством който се преминавало през пороса на езерото Мандра до началото на XX век. Според Стоян Шивачев Подът, който се намира на най-югозападния край на Бургаския залив, близо до Порос (Порос или Форос, днес Крайморие), западно от и на 8 km от Бургас, е поставен между сушата и блатистия западен край на залива и Мандренска река, която близо до него се влива в залива, е един вид груб и от дебел материал сал – плот. Той е поставен върху малкия, но дълбок проток (на места 10 m), който съединява Пороското пристанище и Мандренското блато (днес Узунгерен), южно-югозападно от Бургас и западно от Порос. Първият железен мост, пресичащ оттока на Мандренското езеро е построен през 1904-1905 г.
 
 
Снимка: Уикипедия
 
 
През 1989 г. със заповед на Министерството на околната среда и водите част от местността е обявена за защитена и предоставена за стопанисване и управление на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Така става първата защитена територия в България, предоставена за стопанисване на неправителствена организация.
 
 
През 1994 г. защитената местност-лиман е обявена за КОРИНЕ място, а през 2002 г. за влажна зона с международно значение (Рамсарски обект). Включена е и в Европейската екологична мрежа Натура 2000 в рамките на природен комплекс „Мандра - Пода“. Прироздозащитният център "Пода" е един от 100-те Национални туристически обекта.
 
 
Местността можете да откриете по продължението на международен път Е 87, близо до разклонението му за бургаския квартал "Крайморие". Точното местоположение на защитената местност можете да видите на картата.
 
 
 
 
 
 
Биоразнообразие
 
 
Там се намира единствената по българското Черноморско крайбрежие смесена чаплова колония от бяла лопатарка, блестящ ибис, нощна, червена, сива, гривеста и малка бяла чапли. В самата защитена местност има три основни типа местообитания – хабитати със сладка вода, със солена вода и бракични водоеми, а през по-сухи години в защитената местност възникват и малки свръхсолени водоеми. Гнездящите в защитената територия видове са 46, като най-атрактивни са речните рибарки, малките бели и сивите чапли, големите корморани, белите лопатарки и блестящите ибиси, различните видове потапници и патици, тръстиковия блатар и много други. През зимните месеци местността привлича с хранителните си условия нирци, гмурци, звънарки, сиви патици, качулати потапници. В края на лятото могат да се наблюдават речни рибарки, дъждосвирци, брегобегачи, водобегачи, кокилобегачи, чайки, стридояди и други.
 
 
Снимка: Gotoburgas.com
 
 
През зимата в залива Форос към местността „Пода“ могат да се наблюдават световно застрашените къдроглав пеликан и тръноопашата потапница, както и малък корморан, морски орел и други застрашени от изчезване видове птици, а самата защитена територия е убежище на големи бели чапли и на десетки хиляди патици и потапници.
 
 
Над „Пода“ преминава вторият по големина в Европа миграционен път на птиците, Виа Понтика, като годишно от тук прелитат 75% от европейската популация на белия щъркел (над 250 000 екземпляра), 100% от популацията на розовия пеликан (над 40 000 екземпляра) и над 100 000 индивида от над 32 вида хищни, значителен брой водоплаващи и милиони пойни птици.
 
 
В местността освен птици се срещат и други редки представители на българската природа. Тук е едно от най-големите находища на пъстрия смок — най-голямата змия в страната, етруската земеровка — най-малкият бозайник в света, екзотичната нутрия и световнозастрашената видра.
 
 
Природозащитен център "Пода"
 
 
Центърът е многофункционален и разполага с:
- постоянна интерактивна изложба, представяща биологичното разнообразие на защитената местност и на Бургаските влажни зони;
- добре оборудвана лекционна зала с допълнителна изложбена площ;
- богата орнитологична библиотека;
- малък магазин за книги, орнитологични пособия, сувенири и безалкохолни напитки;
- бинокли и далекогледни тръбил с които всеки посетител може да наблюдава птиците;
- обширни тераси, от които птиците могат да бъдат наблюдавани без да се безпокоят - най-голямото предимство на центъра;
- специални укрития за наблюдаване и фотографиране на птици.
 
 
Снимка: Уикипедия
 
 
Природозащитният център "Пода" представлява средище за генериране на природозащита за целия район на Бургас, като освен стопанисването на самата защитена местност, центърът организира и ключови дейности за опазването и на останалите части на Бургаските влажни зони.
 
 
Туризъм
 
 
За посещения местността "Пода" е отворена целогодишно. В нея има няколко обособени маршрута, по които могат да се наблюдават редките видове птици без да бъдат обезпокоявани. Има покрити укрития, които дават възможност за ползване независимо от метеорологичните условия. През 2012 г. е построена и 7-метрова кула за наблюдение на птици в северната част на местността.
 
 
Ежегодно тук се провеждат изследвания върху мигриращите птици, организират се семинари, орнитологични олимпиади и природозащитни бригади в Атанасовското езеро. Интересни видове птици могат да бъдат наблюдавани по всяко време на годината, а най-добрите месеци за наблюдение на прелета са март, април, май, август, септември и октомври.
 
 
Обектът е включен в туристическите маршрути на проект "Магията на древността и красотата на природата от Бургаския залив до Странджа" - Защитена местност "Пода".
 
 
 
Повече информация за Защитена местност "Пода" можете да прочетете тук.
 

Благодарим за съдействието на Община Бургас и туристическия портал на града http://gotoburgas.com/
 
 

Публикувано от geolub

Сподели

Снимка на деня

Река Тиу в гр. Анси, Югоизточна Франция

ггф