Q2 за „Известия на БГД“ в категория „География“

В началото на месец юни, списанието „Известия на БГД“ – Journal of the Bulgarian Geographical Society (JBGS) получи първият си официален Scopus CiteScore 2023: 2,6.

Списанието е класирано по ранк в четирите тематични категории, в които се индексира, като най-високият от тях е в категория География (Geography, Planning and Development) – Q2. Процентното разпределение на списанието му отрежда място във втори и трети квартил на Scopus както следва:

  • “Geography, Planning and Development” – Rank #338/821 – Percentile 58th (Q2);
  • “Nature and Landscape Conservation” – Rank #94/221 – Percentile 55th (Q2);
  • “Earth and Planetary Sciences (miscellaneous)” – Rank #84/159 – Percentile 47th (Q3);
  • “Ecological Modeling” – Rank #25/41 – Percentile 40th (Q3),

където “Rank” посочва неговото място в класацията спрямо броят на всички останали списания в същата категория, а “Percentile” показва процентното разпределение.

Традиционно обявяван през юни, Scopus CiteScore е динамичен академичен показател, който отразява степента на цитиране на съдържанието, публикувано в дадено списание през последния период. Scopus CiteScore се изчислява за всяко списание, индексирано в Scopus – най-голямата база данни с резюмета и цитати на рецензирана литература в света. 

За да се оцени CiteScore, Scopus преброява цитатите на пет вида рецензирани публикации (т.е. научни изследвания, литературни обзори, доклади от конференции, статии с данни и глави от книги), получени през последните четири пълни години, преди да раздели техният броят на същите видове документи, публикувани през същия период. Само цитати, направени от съдържание, публикувано в други списания, индексиращи се в Scopus, се отчитат при изчисляването на CiteScore. И така, последният CiteScore (озаглавен “CiteScore 2023”, тъй като 2023 г. е последната пълна година) е резултат от разделянето на броя на цитатите от 2020 до 2023 г. на броя на статиите, публикувани в списанието през същия период. За същия период Scopus е преброил 107 цитата за 41 статии на Известията (JBGS), индексирани в базата данни, което е = 2,6.

В допълнение към ежегодно актуализираният CiteScore, Scopus предоставя и друга по-динамична метрика – CiteScore Tracker. Въпреки че използва същата формула като CiteScore, CiteScore Tracker се актуализира в началото на всеки месец, тъй като отчита цитатите и публикациите от текущата година, в случая 2024 г. Настоящият CiteScore Tracker за JBGS използва данни от Scopus от 2021 г. до последния пълен месец на 2024 г., при което CiteScore Tracker 2024 остава равен на годишният за 2023 = 2,6. Последните резултати от Scopus CiteScore и CiteScore Tracker се показват автоматично на началната страница на уебсайта на списанието, както и в бюлетина на списанието. Абонамент за този бюлетин може да направи всеки потребител с профил в списанието като следва указанията в ръководството: https://arphahub.com/manual#Subscribetojournalnewsletter

За да получавате актуална информация за публикуваните статии, новини и акценти, се регистрирайте за бюлетина на списанието и го последвайте в социалните мрежи Facebook, X, LinkedIn и YouTube.

- - - - - -

*Бележка:

Да се прави разлика между публикуваните през месец юни статистики на Scopus и тези в сайта на SCimago JR. Последният е вторичен продукт на базата данни на Scopus, чиито метрики за 2023 г. са определени според текуща и непълна извадка от базата към месец март т.г., според която, списанието попада в Q3 и Q4.

Публикувано от boyan.petrov

Сподели

Снимка на деня

Панорамата от кулата на Джото, Флоренция

ггф