„Пътеводител на Бургаските влажни зони“ - новото издание на БДЗП

Представена е информация за географското разположение на петте зони, природозащитния им статус, биологичното им разнообразие, съответни забрани и ограничения, актуални и потенциални заплахи, както и възможностите за досег с природното богатство чрез екологичен туризъм и рекреация. Акцентът е поставен и върху шест световно застрашени видове птици, за които Бургаските езера са изключително важни. Пътеводителят е предназначен за природолюбителите от всяка възраст, които искат да опознаят природното богатство на Бургаските езера и е създаден с цел да подпомогне участниците в тазгодишната Олимпиада по орнитология.
 
 
Автори на книгата са Владимир Младенов и Ралица Георгиева. Пътеводителят е изготвен в рамките на проект „Посланици на езерата", по който БДЗП е партньор с училище ОУ „Христо Ботев" (кв. „Долно езерово", Бургас) и БФБ. Проектът е финансиран от програма „Мтел Еко грант - природа за бъдеще".
 
 
 
 
Източник: БДЗП
 
 

Публикувано от dimitar.zhelev

Сподели

Снимка на деня

Поглед към част от Мелнишките пирамиди

ггф