Първият в света биосферен резерват в 5 държави

Простирайки се върху територията на Австрия, Словения, Хърватия, Унгария и Сърбия, биосферният резерват покрива 700 km от протежението на реките Мура, Драва и Дунав и е с обща площ от близо 1 милион ha, т.нар. Амазонка на Европа, правейки я най-голямата защитена речна зона на континента.

С редките си крайречни гори, чакълести и пясъчни брегове, острови, меандри и крайречни ливади, новият резерват Мура-Драва-Дунав поддържа изключително биологично разнообразие, както и поминъка на 900 000 души.

Гордеейки се с най-висока гъстота на гнездящи белоопашати орли в континентална Европа, регионът е и дом на видри, бобри, както и на критично застрашени есетри. Освен това е и важно място за почивка на над 250 000 мигриращи птици всяка година.

Източник: WWF

Великолепните, непокътнати пейзажи на биосферния резерват привличат също нарастващ брой посетители към тази Амазонка на Европа, подчертавайки по този начин потенциала за развитието на устойчив природен туризъм. Междувременно, девствените му заливни низини осигуряват чиста питейна вода и помагат защитата на общностите от наводнения – една нарастваща заплаха в епохата на климатичните промени.

Биосферният резерват представлява важен принос към Европейската зелена сделка, както и допринася за прилагането на новата стратегия за биоразнообразие на ЕС. Също така е и международна демонстрация за това как опазването на уникални природни области трябва да бъде интегрирано с устойчиво развитие.

Паралелно с посочването на този „биосферен резерват, обхващащ 5 държави“, допълнителни проекти за природата и хората, съфинансирани от ЕС, вече се изпълняват за обща сума от около 20 милиона евро. Te включват речно възстановяване, устойчиви бизнес практики и подобрено трансгранично сътрудничество относно опазването и управлението на района.

Новият биосферен резерват е резултат от години упорит труд на властите в петте държави, със значителната подкрепа на WWF, Фондация „MAVA“, Програма „Човекът и биосферата“ на ЮНЕСКО и много местни консервационни партньори. Отбелязването му като такъв показва, че опазването на водните ресурси е от изключителна важност и не признава териториални граници. Създават се условия за дългосрочно и устойчиво опазване на водите на тези три реки.

Източник: WWF

Материалът е подготвен от покойния Спасимир Пилев, приятел, сътрудник и съмишленик на Географ БГ.

Публикувано от dimitar.zhelev

Сподели

Снимка на деня

Водопадите "Дявослките води" в Рила

ггф