Първа награда на студент за научни изследвания в областта на климатологията и хидрологията

В началото на м. юни 2018 г., след предварително обявен и проведен конкурс, катедра „Климатология, хидрология и геоморфология“ към Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, връчи награда на студент за научни изследвания в областта на климатологията и хидрологията.


Конкурсът изисква представяне на самостоятелно изготвен план за научно изследване, което по-късно ще бъде разширено в научна публикация. Наградата се връчва за първи път и включва сертификат, план за изследване и парична стипендия от 500 лв., предоставена от проф. Димитър Топлийски – дългогодишен учен в сферата на агроклиматологията и климатологията на България, автор на статии, учебници и ръководства.


Победителят в конкурса е Калин Сейменов, който е провел изследване на тема „Приложение на непараметрични критерии за хомогенност и нормално разпределение върху редици с годишен отток в поречие Арда“. Той получи наградата си след публична презентация пред членовете на академичния състав на катедрата.


Калин е отличен студент в 4. курс на специалност „География“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Има задълбочен интерес в сферата на хидро-климатичните изследвания. Автор и съавтор е на редица научни публикации в областта на екстремните отточни състояния (прииждания и пресъхвания на реките); годишния речен отток и колебанията му в началото на ХХІ век; климатичната еластичност на речния отток към дългосрочните валежни флуктуации и др. Изследванията са публикувани в специализирани списания или са представени на национални и международни научни конференции в България, Сърбия и Румъния. Победителят в конкурса възнамерява да продължи образованието си в магистърска програма „Изменения на климата и управление на водите“.


За мен е чест да бъда носител на отличието в първото издание на конкурса. Наградата е необходимият стимул за по-нататъшни изследвания и удовлетворява извършения труд. Напълно подкрепям награждаването на студентски проекти, защото студентите са интелектуалното бъдеще на всяка една наука. Надявам се занапред повече студенти да участват в провеждането на конкурси, научни форуми, конференции. Безспорен е опитът на доказаните учени, но е редно да се предоставя път на млади изследователи, които тепърва навлизат в света на науката – за тях освен изява и натрупване на опит, това е шанс за комуникация и съвместна дейност с утвърдените специалисти. Благодаря за ръководството и безрезервната подкрепа на проф. д-р Нели Христова!”. – споделя победителят Калин Сейменов.
 

Публикувано от dimitar.zhelev

Сподели

Снимка на деня

Плажът и залива Магенс на о-в Сейнт Томас са сред най-красивите в света, според класация на NG, Американски Виржински острови

ггф