Проекти за допълнение и изменение на учебната програма по география и икономика за 5. и 6. клас

Министерство на образованието и науката предлага проекти за допълнение и изменение на учебната програма по география и икономика за 5. и 6. клас.

В частта от учебната програма „Кратко представяне на учебната програма“ се добавя: „Основна цел е учениците да намерят смисъл от наученото и да открият приложението му в нови и непознати ежедневни ситуации. В този смисъл от тях не се изисква безцелно запаметяване на данни и факти, а опознаване на същността на географията като наука и на подходите и средствата за намиране и използване на географското знание за личностна, професионална и социална реализация.“

Бележки, становища и предложения по проектите за допълнение и изменение на учебните програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: v.pandzherova@mon.bg до 12 ноември 2020 г. включително.

5. клас

Отпада изучаването на континента Антарктида, а броят на новите понятия е намален наполовина. В учебниците не може да има повече от 32 урочни статии предназначени за усвояване на нови знания.

Учебните програми започват да се прилагат от учебната 2021/2022 г. за учениците, които постъпват в V клас, като до одобряването на нови учебници се използват съществуващите.

Проектът за допълнение и изменение на учебната програма за общообразователна подготовка за V клас по география и икономика е публикуван в сайта на МОН.

6. клас

Подтемите Географско положение, големина, брегове и опознаване на Южна Америка; Релеф и полезни изкопаеми; Климат, климатични пояси и планинска област; Води; Природни зони се обединяват и заменят с подтема Южна Америка – география на природата. Подтемите Население и политическа карта; Стопанство; Страни в Южна Америка се обединяват и заменят с подтема Южна Америка – география на обществото. Това важи за всички изучавани континенти в 6. клас – Южна и Северна Америка, Азия и Австралия. Отпада изучаването на Океания и океаните на Земята.

От компетентностите като очаквани резултати отпадат описването на бреговете на всички континенти по карта, описването на опознаването и изследването на Южна Америка от Христофор Колумб, Фернандо Магелан и Америго Веспучи, описване на опознаването и изследването на Северна Америка от Христофор Колумб и Витус Беринг, описването на опознаването и изследването на Азия от Марко Поло, Семьонов-Тяншански, Едмънт Хилъри и Христо Проданов.

Отпада изучаването на единичните географски обекти – острови Галапагос, залив Ла Плата, Оринокска низина и Лаплатска низина в Южна Америка; Антилски острови в Северна Америка; Източносибирско море, Филипински острови, полуостровите Таймир, Чукотски и Камчатка в Азия.

От новите понятия отпада понятието торнадо.

В учебниците не може да има повече от 43 урочни статии предназначени за усвояване на нови знания.

Учебните програми започват да се прилагат от учебната 2022/2023 г. за учениците, които постъпват в VI клас, като до одобряването на нови учебници се използват съществуващите.

Проектът за допълнение и изменение на учебната програма за общообразователна подготовка за VI клас по география и икономика е публикуван в сайта на МОН.

За часовете по география и икономика за шестокласниците се очаква да има увеличение с половин час на седмица (от 1 на 1,5 на седмица). Така, шестокласниците ще имат да учат един час повече на седмица (заедно с половинката по математика).

Публикувано от Spasimir

Сподели

Снимка на деня

Езерото Лама в Сибир

ггф