Представяне на бакалавърските програми в Геолого-географски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

За зрелостниците предстои едно от важните житейски решения през идните седмици - къде да продължат своето образование в университет. Геолого-географският факултет на СУ "Св. Климент Охрридски" предлага седем бакалавърски програми в четири различни професионални направления: Науки за Земята, Администрация и управление, Туризъм, Методика на обучението. Запознайте се с възможностите да следвате в най-престижния български университет и в уникалния по рода си факултет, обединяващ природни и обществени науки.

Процедурата по регистриране за класиране и подаване на документи за класиране е електронизирана и се извършва единствено на адрес: https://online.uni-sofia.bg с линк от главната страница на Университета – http://www.uni-sofia.bg .

⚠️ Достъпът до електронния портал изисква задължителна начална регистрация чрез валидни лични данни и валиден адрес на електронната поща.

🔹 Кандидат-студентите се регистрират за класирането в срок от 8.30 ч. на 13 юни до 17.00 ч. на 1 юли 2022 г. Таксата за участие в класирането е 30.00 лв.

Документите за участие в класиране са:

1️⃣ Заявление за кандидатстване, попълнено в електронната система, като се изисква задължителна начална регистрация чрез валидни лични данни и валиден адрес на електронна поща (кандидат-студенти, участвали в конкурсни изпити не е необходимо да правят нова начална регистрация).

2️⃣ Сканирано копие на дипломата за завършено средно образование.

🔺 Завършилите небългарски училища представят сканирано копие на удостоверението за завършено средно образование, издадено от МОН или от Регионалното управление на образованието по местоживеене, съдържащо преизчислените по шестобалната система оценки по отделните предмети.

3️⃣ Платена такса за участие в класирането.

✔️ За успешно завършена регистрация се счита такава, при която на кандидата е генериран входящ кандидатстудентски номер. Регистрацията се счита за валидна и се добива право за участие в класиране след одобрение на направения от кандидата запис с прикачени документи и получен входящ номер на регистрацията.

🔹 Подадените документи важат за кандидатстване едновременно за обучение със средства от държавния бюджет за издръжка на обучението и за обучение срещу заплащане, както и за редовна и задочна форма, ако са точно попълнени и кандидатът отговаря на необходимите условия за класиране.

🔻 Не се правят промени и допълнения във вече валидиран кандидатстудентски запис с получено одобрение на документите и генериран входящ номер.

🔻 Не се приемат документи, изпратени по пощата.

🗓 Първият етап на класирането се извършва на 5 юли 2022 г. Вторият етап на класиране се извършва на 12 юли 2022 г. Третият, окончателен, етап на класирането се извършва на 19 юли 2022 г.

Към сайта на СУ ↘️↘️↘️↘️↘️

https://www.uni-sofia.bg/…/na_13_yuni_2022_g_zapochva…

Публикувано от dimitar.zhelev

Сподели

Снимка на деня

Сняг в Корнуол, Великобритания

ггф