Pre-Congress Seminar on Local and Regional Aspects of Natural Hazards, 12 – 13 August 2021, Varna, Bulgaria

На 12 и 13 август 2021 г. във Варна ще се проведе семинарът Pre-Congress Seminar on Local and Regional Aspects of Natural Hazards, предшестващ провеждането на 34-тия Международен географски конгрес. Семинарът е съорганизиран от Международния географски съюз (International Geographical Union) и националната научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“.

Повече информация може да откриете в сайта на събитието: https://nnpos.wordpress.com/pre-congress-seminar/https://nnpos.wordpress.com/pre-congress-seminar/

Публикувано от Spasimir

Сподели

Снимка на деня

Река Тиу в гр. Анси, Югоизточна Франция

ггф