Повече щъркели спрямо броя им преди 10 години отчетоха от БДЗП

То се провежда на всеки 10 години в цяла Европа. У нас мащабната кампания се координира от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), а в световен мащаб от NABU (BirdLife Германия). Целта е да бъдат събрани данни за цялата световна популация на белия щъркел, който е един от най-добрите индикатори за състоянието и качеството на околната среда, в която живеем и ние хората.
 
По време на преброяването, което се провежда в две поредни лета – 2014/2015 г., се обхождат хиляди населени места и се описва всяко щъркелово гнездо – дали птиците са се завърнали от Африка и са загнездили, дали имат малки и колко са те и къде се намира гнездото – върху дърво, комин, църква, ел. стълб.
 
През 2014 г. 20 организирани от БДЗП екипа успяха да преброят общо 1932 щъркелови гнезда от 45 общини в областите Русе, Велико Търново, Враца, Бургас, Варна, Хасково, Ямбол, Сливен, Пловдив, София, Благоевград, Монтана и Кюстендил. Общият брой на активните гнезда в преброените общини през 2014 г.  е 1775 гнезда, в които успешно бяха отгледани 3923 малки.
 
„Почти във всяка община има увеличаване на числеността на гнездящите бели щъркели, в сравнение с данните от предходното преброяване през 2004-2005 г. Надяваме се, тази положителна тенденция към нарастване да се запази и за останалите населени места, които ще бъдат посетени следващата година.“ коментира националният координатор на преброяването на белия щъркел в България Свилен Чешмеджиев от БДЗП.
 
От общия брой гнезда 1655 са разположени на стълбове, като 1584 са на бетонен, 69 на железен и 2 на дървен стълб. На стълбовете с жици нашите екипи преброиха 1529 гнезда, а на стълбове без жици – 131. 34 гнезда са разположени на дървета, като най-често се използват акацията и тополата. На комини бяха преброени 121 гнезда, а на покриви – 76. Най-честите използвани сгради са фурните, частните къщи и църквите.
 
Въпреки че близо 900 щъркелови гнезда са обезопасени на изкуствени платформи, все още голям остава броят на рисковите гнезда – 660, като за тях трябва да бъдат предприети спешни мерки по обезопасяване и повдигане на платформи.
 
Четирите населени места с най-много щъркелови гнезда от преброяването през тази година са: село Драгушиново (община Самоков) – 51 гнезда; село Белчин (община Самоков) – 31 гнезда; град Съединение (област Пловдив) – 29 гнезда и град Хаджидимово (област Благоевград) – 29 гнезда.
 
По време на кампания за преброяването на белия щъркел за първи път се тества моделът на т.нар. „citizen science“. Близо 200 човека от цялата страна успешно изпратиха данни за 478 гнезда на специално създадената от БДЗП онлайн платформа  www.sturkel.bg По този начин те се включиха в едно от най-големите природозащитни събития в света. Благодарение на тези данни бе събрана информация за общо 2410 щъркелови гнезда в цялата страна.
 
БДЗП изказва своята благодарност на всички доброволци, природозащитни организации, общини, читалища, училища, които предоставиха данни за гнездата на белите щъркели в България. Сред подкрепилите инициативата бяха общините Съединение, Гоце Делчев и Сливен, Дружеството за защита на хищните птици (ДЗХП), Фонд за дивата флора и фауна (ФДФФ), ДПП “Персина”, Велислава Спасова, Петя Лазарова и Василка Коловска.
 
През следващото лято Голямото преброяване продължава, като се надяваме то да привлече още повече участници. Следете предстоящите дейности на www.shturkel.bg БДЗП ще координира преброяването на останалите гнезда на бели щъркели и през 2015 г. в рамките на проекта „Търсенето на щъркела: „Науката на гражданите“ в действие“, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Целта на проекта е да въвлече граждани и доброволци в научни дейности с природозащитен характер в рамките на 7-то Международно преброяване на белия щъркел и да повиши информираността и подкрепата за опазването на този важен вид птица.
 
За допълнителна информация:
Свилен Чешмеджиев
Национален координатор
Българско дружество за защита на птиците
BirdLife Bulgaria
моб. + 359 878 599383

Публикувано от dimitar.zhelev

Сподели

Снимка на деня

Бонифачо в южната част на остров Корсика