Потопените села на България: Спомени от дъното на яз. Огоста

Язовирите представляват изкуствени водни басейни, които се създават, за да се осигури налична вода за питейните нужди на населението, поливане в селското стопанство, производство на електроенергия и др. 
 
До 1944 г. в страната са построени само два малки язовира - "Калин" и "Златна Панега" и е започнато строителството на няколко други. След идването на новата власт само за две десетилетия са построени или са в строеж няколко десетки язовира с огромен общ обем. При завиряването на язовирите се потопяват селскостопански земи, гори и доста често - селища. Паметта за тях трябва да бъде съхранена, защото само допреди няколко десетилетия в тях е кипял живот, раждали са се деца и са се трудели хора.
 
Първият язовир, с който ще ви запознаем, е "Огоста", който се намира само на 600 m от крайните квартали на град Монтана и 60 m по-високо от нивото на града. Строителството му започва през 1966 г. и продължава 20 години. В него се събират водите от реките Огоста, Бързия и Златица, а площта на водното огледало е 23,6 km2.
 
При строителството на "Огоста"  са потопени две села - Живовци и Калиманица. 
 
 
Изчезващият под водите на язовир "Огоста" асфалтов път към обезлюдените села Калиманица и Живовци. Виждат се останките от двете редици дървета покрай пътя. Снимка: Уикипедия
 
 
Село Живовци
 
Изселването на селото приключва през 1984 г., две години преди окончателното заливане на територията му. От него сега е останала единствено църквата, намираща се точно на брега на язовира.
 
Тя е строена от майстор Лило през 1958 г. В нея е имало красива каменна пластика. Днес църквата е опустошена и изоставена.
 
 
Изоставената църква на село Живовци. Снимка: Уикипедия
 
 
Камбанарията е построена отделно от самия храм. Според някои източници в църквата е останал само един единствен фрагмент от стенопис - разпънат дявол на кръст. Днес в нея могат да се видят стада овце, криещи се от наближаваща буря... 
 
 
Снимка: Уикипедия
 
 
 
Село Калиманица
 
То е било по-малкото от двете села, като в момента е изцяло потопено. В него е роден писателят Йордан Радичков. Изселването на селото го провокира да напише повестта "Горещо пладне". По-късно по нея е заснет едноименният филм.
 
 
Неосъществени планове
 
Идеята за изграждането на язовир "Огоста" е била да служи за напояване на големи площи селскостопанска земя, простиращи се от Монтана до областта Златията край Лом, но до 1989 г. е прокарана едва половината от необходимата тръбна инфраструктура и тя така и никога не е изградена докрай.
 
Големи противоречия предизвиква, от пускането в експлоатация до днес, местоположението на язовира - точно над град Монтана. Поради потенциалната опастност за населението са предприемани множество акции за проверки на стената, като към момента тя се смята за здрава и напълно безопасна. От 2003 г. язовирната стена се охранява от жандармерия.

Публикувано от geolub

Сподели

Снимка на деня

Първият щанд на Географ БГ за участие в Софийския фестивал на науката през 2015 г.

ггф