Победителите в Националния картографски конкурс за студенти и ученици: „Картите - езикът на географията”

Конкурсната надпревара бе отворена за участие за всички студенти и ученици, обучаващи се на територията на Република България или такива с българско гражданство, обучаващи се в чужбина. Тази година получихме десетки карти, създадени с разнообразен софтуер, техники за изработка и послания. В надпреварата се включиха участници от два континента, три държави и 8 населени места, като най-много на брой бяха от гр. София. Всеки член на журито даде своя глас, а крайното класиране изглежда така:

Категория УЧЕНИЦИ

Първо място – Кристиан Петров,  11. клас,  ППМГ "Никола Обрешков", Казанлък

Ръководител: Руслан Милев

Наименование на картата: Температура на повърхността в Бургас

Описание на картата: Настоящата карта е изработена на база изчисления от сателитни изображения от Landsat 8-9. Целта е да се илюстрира зависимостта на температурата от специфичното поглъщане на топлина на повърхностите, както и от антропогенната дейност.

 

Второ място - Мария Костова, Национална природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов", гр. София

Ръководител: Мария Вълкова

Наименование на картата: Картите - езикът на географията, книгите - езикът на България

Описание на картата: Картите са езикът на географията, а книгите - езикът на България.  Именно поради тази причина реших да обединя представата за “език” и изработих динамична карта, която представя броя на издадените заглавия във всяка една от общините в България за периода между 2006 и 2023 година.

Тенденцията е положителна, а броят на издадените заглавия за 2023 г. е над 10 500 (за сравнение - през 2006 г. броят им е бил около 5 600).

Трето място: Групов проект на ученици 5. – 7. клас в Българско неделно училище "Джон Атанасов" в Чикаго, САЩ

Ръководител: Евелина Раднева

Наименование на картата: Моето любимо място в България

Описание на картата: Това е групов проект осъществен от ученици от Българско неделно училище "Джон Атанасов" в Чикаго, САЩ в рамките на обучението по география на България.

Да се ембедне картата с този код

Допълнителен линк към картата.

Категория СТУДЕНТИ

Първо място - Даниел Димитров, Politecnico di Torino, Italy (Политехнически университет - Торино, Италия), 1st year Bachelor of "Civil and Environmental Engineering" (бакалавър I курс)

Ръководител: Martina Gizzi, Ph.D

Наименование на картата: Geological and hydrological risk profile of Piemonte region, Italy

Описание на картата: Проектът е изработен за участие в Български географски фестивал 2024 и дава поглед върху геоложката основа на регион Пиемонт, Италия, като прави съпоставка с хидроложките характеристики и рискове на района. Представя обобщен геоложки напречен профил на релефа на Торинската равнина и Пиемонтската антиклинала. Основна скална основа са седиментните скали, в съчетание с метаморфни в северните и западните части.

Второ място - Константин Маринов, СУ "Св. Климент Охридски", Геопространствени системи и технологии, II курс

Наименование на картата: Туристически атракции в гр. Созопол

Описание на картата: Картата е разделена на две основни части. По-широката част от нея показва гъстотата на туристическите атракции в град Созопол чрез heatmap визуализация. Втората част е приближен мащаб към стария град, която показва точно локациите на 3-те категории туристически обекти - културно-исторически, музейни и религиозни обекти. Символите са авторски, защото са ръчно конфигурирани в софтуерната програма. За базови карти са изпозлвани OpenStreetMaps и Imagery от каталога на Esri.  Тази карта би била полезна за туристически ориентир на град Созопол. Избрах да направя точно за този град, защото географията и историята на района е интересна.

Трето място поделят две карти:

Атанас Иванов, СУ "Св. Климент Охридски", спец. Етнология и културна антропология, I курс

Наименование на картата: Шест начина да разделим България лингвистично

Описание на картата: Картата е представител на направлението на т. нар. лингвистична картография и показва деление на България спрямо данните от Българския диалектен атлас на БАН за 6 отделни лексеми.

Йордан Миновски, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Докторска програма: "Социално-икономическа география (Електорална география)"

Наименование на картата: Избирателна активност и брой на избирателите в община Сухиндол

Описание на картата: Настоящата електорална карта представя избирателната активност, броят на избирателите, както и дялът на действителните гласове от общия брой избиратели в община Сухиндол от парламентарните избори, проведени на 02.04.2023 г. Мотивът за изготвяне на картното изображение е породен от факта, че община Сухиндол (във Великотърновска област) със своето население от 1968 д., по данни на НСИ към 31.12.2022 г., е една от 83-те общини в България, които са изключение и не отговарят на изискванията за създаване на общини /по ЗАТУРБ/.

По-долу споделяме и част от картите, които не събраха достатъчно гласове на журито, но заслужват да бъдат показани в галерията с карти от конкурса.

Теодора Колева, СУ "Св. Климент Охридски", спец. Геопространствени системи и технологии, III курс, и нейната карта „БДЖ между 08:00 ч. и 22:00 ч.“

Теодора е част от екипа на Географ БГ и затова не е включена в конкурсната надпревара.

Картата ѝ показва движението на влаковете в България между 08:00 часа сутринта и 22:00 часа вечерта. Ясно се вижда как в по-късните часове влаковете намаляват.

Борис Жолтовски, МГ "Д-р Петър Берон", гр. Варна, 12. Клас

Ръководител: Димитрина Докимова

Наименование на картата: Научно-изследователска и развойна дейност в ЕС

Описание на картата: Картата представя информация за държавите от ЕС, които приоритизират инвестициите в НИРД, което е от голямо значение за икономиката и развитието на държавите.

Крис Калфов, V основно училище ,,Митьо Станев" гр.Стара Загора, 5. Клас

Ръководител: Росица Проданова

Наименование на картата: Населението на Европа

Описание на картата: Карта на Европа оцветена с различни цветове,които показват населението на определената държава.Колкото е по-тъмен цвета ,толкова е повече населението в дадената държава.

Ивайло Симеонов, НПМГ "Акад. Л. Чакалов", гр. София, 9. клас

Ръководител: Мария Вълкова

Наименование на картата: Три магични места от финландските земи

Описание на картата: Трите езера - Насиярви, Руовеси и Пиелинен, останали като дар след преминаването на ледниците, днес са обичана дестинация за отдих и спорт през зимата и лятото и пример за екологична стабилност. 

Допълнителен линк към картата.

Кристиян Христов, ОУ "Васил Левски", 7. клас

Ръководител: Ваня Иванова

Наименование на картата: Земята - прекрасна и неповторима

Описание на картата: Планетата ни е много красива и трябва да я ценим. В тази карта съм извадил 3 природни и 3 направени от човека забележителности. Тези 6 мои любими места трябва да бъдат посетени от всеки!

Братан Ценков, Софийски университет „Свети Климент Охридски“, сп. „География"

Наименование на картата: Година на преброяване, в която областният град достига 100 000 души население

Описание на картата: Картата представя годината, в която областният град достига население от 100 000 души. Тя също показва и дали текущото население на града е над или под 100 000 души.

ПОБЕДИТЕЛИ 2023 г.

ПОБЕДИТЕЛИ 2022 г.

ПОБЕДИТЕЛИ 2021 г.

ПОБЕДИТЕЛИ 2019 г.

ПОБЕДИТЕЛИ 2016 г.

Публикувано от boyan.petrov

Сподели

Снимка на деня

Паметникът на Светите братя Кирил и Методий

ггф