Победителите в картографския конкурс „Данните говорят в карти“

1 място: „Типология на зелената инфраструктура в градското ядро на Плевен“

Автор: Михаела Пламенова Петрова;
студент в трети курс, специалност Геопространствени системи и технологии в Геолого-географски факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“;

Картата представя типология на зелената инфраструктура в градското ядро на Плевен, чиито граници са заимствани от функционалния урбанизиран ареал на град Плевен. Данните представят пространственото разпределение и разнообразие на зелените елементи. Картата би могла да послужи в планирането на зелените системи на общинско ниво.

2 място: "Сексуално насилие в Европа"


Автор: Зорница Венциславова Найденова;
студент в УАСГ
Ръководител: Гл.ас. д-р инж. Николай Найденов

Описание: Насилието е проблем в световен мащаб, а за сексуалното рядко се говори и както личи от картата -  често липсват и данни. Необходимо е да се обърне внимание, тъй като това засяга всички и не се отнася до пол и възраст или нация. Данните, използвани в картата са от 2020 година, но статистиката се мени ежечасно.

3 място: „Приходи от нощувки в местата за настаняване за 2021г.”

Автор: Денис Урумов
ученик  в 11 клас на 91. НЕГ "Проф.Константин Гълъбов"

Описание: Настоящата карта представя приходите от нощувки в местата за настаняване за 2021г., както и разпределението на обявените през 2012г. курорти от национално значение. Повечето области с нисък приход от нощувки са именно тези, които не разполагат с курорт на собствена територия. Черноморието, където курортите са най-гъсто разпределени, отчита най-големи приходи: над 50 млн. лв. и за трите области Добрич, Варна и Бургас.

Публикувано от boyan.petrov

Сподели

Снимка на деня

Село Теплен в подножието на планината Стъргач

ггф