Пинакълс - удивителен пустинен ландшафт в националния парк "Намбунг", Западна Австралия

Пинакълс е неголяма пустиня в югозападната част на Австралия и е сред най-интересните природни обекти в националния парк “Намбунг” и в континента. Названието Пинакълс (The Pinnacles) може да се преведе като “върховете”, а също и като “пустинята с островърхите скали”. Тези скали са разположени на около 200 km северозападно от гр. Пърт и на около 20 km от гр. Сервантес, откъдето се организират обиколки на националния парк.

Сн. https://commons.wikimedia.org
Сн. https://commons.wikimedia.org

За първи път тази част от Австралия е посетена през 1658 г. от холандци, но по-късно има малко писмени източници за района на Пинакълс. През 1934 г. територията е обект на научни изследвания и интересът към тези странни скални образувания се засилва. Районът е обявен за резерват през 1967 г. и заедно с още два съседни резервата са в основата на образуването на националния парк “Намбунг” през 1998 г.

Сн. https://commons.wikimedia.org

Сред пясъчната равнина се издигат странни и причудливи каменни образувания със заострени върхове с височина от 1 до 3 - 4 m. Броят им е няколко хиляди и те придават на района екзотичен вид. 

Сн. https://commons.wikimedia.org

Тези варовикови скални игли имат интересен произход, свързан с геоложкото минало на района и въздействието на външните релефообразуващи процеси. Те са и своеобразна природна научна база за изследване на палеогеографията на района.

Сн. https://commons.wikimedia.org

Съществуват няколко хипотези за образуването на скалната основа и формираните впоследствие от еологенните процеси заострени скали. По самите скални кули може да се проследят различни по обхват, състав и наклон пластове, формирали се при образуването на органогенните варовици (преобладават черупчестите варовици, предимно от различни видове миди и корали). На някои от скалите се наблюдават по-малки и по-големи “шапки”, образувани от по-здрави варовикови пластове в сравнение с намиращите се под тях. 

Сн. https://commons.wikimedia.org
Сн. https://commons.wikimedia.org

При изгрев и залез районът на Пинакълс е особено красив – сенките се местят и обгръщат скалите с магичен ореол.

Сн. https://commons.wikimedia.org

Направете кратка видеообиколка на едно от природните чудеса на Западна Австралия:

https://www.youtube.com/results?search_query=Pinnacles+Loop+Track   

Растителният и животинският свят се отличават с голяма степен на ендемичност и много от видовете се срещат само в тази част на континента.

Цветовете на ендемичен вид акация, срещана само в Западна Австралия
(Сн. Wikipedia)

Сред тези редки и като цяло сухолюбиви видове се отличава красивата акация - Acacia lasiocarpa, един вид санталово дърво (Santálum acuminátum), ароматната баджина (Pimelea suaveolens), кораловият храст (Templetonia retusa), медоносният папагалов храст (Banksia sessilis).

Ароматна баджина (Сн. Wikipedia)
Коралов храст (Сн. Wikipedia)
Цветове на медоносния папагалов храст
(Сн. https://commons.wikimedia.org)
Характерни за местната растителност са няколко дървесни вечнозелени вида от род Banksia – банксия-свещ (Banksia attenuata), ягодова банксия (Banksia menziesii), портокалова банксия (B. prionotes) и др.

Банксия - свещ (Сн.https://commons.wikimedia.org)
Ягодова банксия (Сн. https://pixabay.com)
Портокалова банксия (Сн. https://commons.wikimedia.org)
Особено екзотични в националния парк са ландшафтите с тревното дърво, наречено и блекбой (Xanthorrhoea australis). Сн. https://commons.wikimedia.org
В района на Пинакълс и съседните части на националния парк се срещат интересни представители на австралийската фауна. Част от тях обитават само в Западна Австралия. Националният парк „Намбунг“ е дом на много диви животни - 8 вида бозайници, 128 птици, 15 влечуги, няколко вида риби и членестоноги и един вид земноводно. 
Западно сиво кенгуру (Сн. https://www.flickr.com)

Характерни обитатели тук са западното сиво кенгуру (Macropus fuliginosus), от гущерите - късоопашат сцинк (Tiliqua rugosa), пясъчен варан или гоана (Varanus gouldii), от нелетящите птици - австралийският ендемит черно какаду на Боден (Zanda baudinii), кръстено на известния френски изследовател Никола-Тома Боден, ему (Dromaius novaehollandiae) и др.  

Късоопашат сцинк – вид гущер (Сн. https://www.flickr.com)
Пясъчен варан - гоана
Черно какаду на Боден (Сн. Wikipedia)
Тук има популация на застрашения реликтен вид килимов питон или австралийски диамантен питон (Morelia spilota), който е е възникнал през неогена преди около 11,5 млн. г. 
Килимов или австралийски диаментен питон
(Сн. https://www.flickr.com)
Сн. https://commons.wikimedia.org

Националният парк “Намбунг” и Пинакълс привличат много любители на природата и годишно посетителите надминават 200 хил. д.

Ако попаднете в Западна Австралия, отделете поне един ден, за да се докоснете до уникалната природа на тази част от света. 

Използвани източници:

https://parks.dpaw.wa.gov.au/park/nambung ; https://web.archive.org/web/20110312062013/

https://www.australiascoralcoast.com/destination/pinnacles; http://www.dec.wa.gov.au/pdf/nature/management/nambung.pdf

Румен Пенин

Проф. Румен Пенин е автор на книгата „Природна география на континентите“. Не пропускайте възможността да си я поръчате онлайн от нашия сайт.

Публикувано от Prof.Rumen.Penin

Проф. Румен Пенин е географ и пътешественик, ръководител на катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда“ в Геолого-географския факултет на Софийския университет в периода 2006 – 2014 г., доктор от Московския държавен университет. Главен редактор е на електронното списание „Географ“. Автор е на книги, учебници, ръководства, монографии, научни статии, както и на фотографските изложби „Географията като приключение, географията като пътешествие“ и „Географията – пътешествие и приключение“, представени в над 100 селища на България. Изнася поредица от лекции, свързани със своите пътешествия, както и с географското образование и обучение в десетки селища в страната. Той е инициатор и председател на организационния комитет на Българския географски фестивал.

Сподели

Снимка на деня

Остров Свети Стефан, Черна гора

ггф