Педру Нуниш - 520 години от рождението на големия португалски учен, допринесъл за Великите географски открития

Педру Нуниш е сред най-известните португалски учени със значителен принос в навигацията, корабоплаването и в осъществяването на Великите географски открития. Роден е през 1502 г. в селището Алкасер ду Сал, недалече от град Сетубал. 

Родният град на Педру Нуниш - Алкасер ду Сал

Произхожда от еврейско семейство и се счита, че е посещавал университета в Саламанка през 1521 - 1522 г., а по-късно учи и в Лисабонския университет. Там получава научна степен по медицина. Проявява интерес и изучава астрономия, математика, астрология, като същевременно е и преподавател по философия, логика, морал и метафизика. 

Портрет на Педру Нуниш (Сн. https://bg.wikipedia.org/)
Част от университетската библиотека в Саламанка, където Педру Нуниш учи няколко години.
(Сн. https://bg.wikipedia.org/)

През 1537 г. се премества в университета в Коимбра, където преподава математика до 1562 г., като основно дейността му е свързана с проблемите на навигацията. Същевременно изпълнява ролята на кралски астроном и е преподавател на наследниците на кралското семейство. Нуниш се счита за един най-великите и последни теоретици, но от друга страна, той напълно признава необходимостта от провеждане на експерименти. Според него за да се развива науката трябва достигнатото в нея да се споделя с другите учени по света. Ето защо неговата основна работа била печатана на три езика – португалски, латински и кастилски. По това време Кастилия била един от основните противници на Португалия. 

Произведения на великия математик и основател на навигацията

Педру Нуниш става най-известен с приноса си в областта на навигацията, дори го наричат “баща на навигацията”, която в този момент се развива особено силно в Португалия във връзка със завоевателните ѝ амбиции в различни части на света. Работите на забележителния учен, свързани с навигацията, и неговите научни изводи позволяват да се направят промени в разбиранията за начина на придвижване на корабите. Това от своя страна спомага за развитието на идеите на великия математик, физик, философ и изобретател Готфрид Лайбниц.  

Едно от известните произведения на Педру Нуниш

В своята работа “За морските карти” Нуниш поставя основите на правилното съставяне на навигационните карти, които все по-бързо намират приложение и са предвестник на създадената от Герхард Меркатор т.нар. Меркаторова проекция, която се използва и в наши дни. Той успява да изобрети няколко уреда, сред които и нониус, който носи неговото име. Нониусът представлява важна спомагателна разграфена скàла на вид измервателен инструмент. Той позволява да се измерва линейна дължина или ъгъл с по-голяма точност. Служи за по-точното определяне на количеството части от делението на основната скàла. Нониусът обикновено е част от секстантите, теодолитите, както и в някои точни уреди в областта на машиностроенето като шублери, микрометри и др. 

Нониус – оригиналният уред, изобретен от Педру Нуниш (Сн. https://pt.wikipedia.org)
Модерен вариант на нониус, монтиран на шублер
(Сн. https://pt.wikipedia.org)

 Неговите трудове намират широко разпространение и са използвани в работите на редица забележителни учени като Тихо Брахе, Пиер Вернер и др. Нуниш прави редица математически изчисления и подобрения в геоцентричната система на Птолемей, знаел е и за изчисленията и изводите на Николай Коперник.

 

Той умира в Коимбра на 11 август 1578 г. на 76 години. Заслугите на този изключителен португалски учен са оценени от португалската и световната научна общественост. Неговата фигура е изобразена на големия паметник на първооткривателите в Лисабон. Неговото име носят кратер от видимата страна на Луната, научен институт в Коимбра, военен кораб. Педру Нуниш с глобус в ръка е изсечен и на португалска монета от 100 ескудо. 

Монета от 100 португалски ескудо с образа на Педру Нуниш в обращение от 1989 до 2001 г.
Статуя на Педру Нуниш в родния му град
(Сн. https://osetubalense.com/local/alcacer-do-sal)
Подписът на португалския математик и космограф Педро Нуниш
(1502 – 1578) в документ от 1551 г.

Румен Пенин

Проф. Румен Пенин е автор на книгата „Природна география на континентите“. Не пропускайте възможността да си я поръчате онлайн от нашия сайт.

Използвани източници:

https://en.wikipedia.org/wiki/Pedro_Nunes 

http://pedronunes.fc.ul.pt/biography.html

http://www.instituto-camoes.pt/cvc/filosofia/ren2.html

http://cvc.instituto-camoes.pt/ciencia_eng/e42.html

http://pedronunes.fc.ul.pt/episodes/edward_wright/edward_wright.htm

https://osetubalense.com/local/alcacer-do-sal

Публикувано от Prof.Rumen.Penin

Проф. Румен Пенин е географ и пътешественик, ръководител на катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда“ в Геолого-географския факултет на Софийския университет в периода 2006 – 2014 г., доктор от Московския държавен университет. Главен редактор е на електронното списание „Географ“. Автор е на книги, учебници, ръководства, монографии, научни статии, както и на фотографските изложби „Географията като приключение, географията като пътешествие“ и „Географията – пътешествие и приключение“, представени в над 100 селища на България. Изнася поредица от лекции, свързани със своите пътешествия, както и с географското образование и обучение в десетки селища в страната. Той е инициатор и председател на организационния комитет на Българския географски фестивал.

Сподели

Снимка на деня

Паметникът на Димитър Списаревски в квартал “Дружба 1”

ггф