Онлайн разходка с изненади – 2021

Онлайн разходка с изненади – 2021

Индивидуалното състезание „Онлайн разходка с изненади“ представлява уникален за България състезателен формат, при който учениците са тествани върху знания и умения, които непосредствено са придобили по време на виртуална образователна разходка.

Състезанието протече в два етапа. Първият е наблюдаване на виртуална образователна разходка, а вторият - полагане на тест върху видяното и наученото съдържание.

Тест

1. Коя планина огражда от север водосборния басейн на р. Сазлийка? (1 т.)
а) Същинска Средна гора
б) Сърнена Средна гора
в) Стара планина
г) Скар планина

2. Какво означава думата "саз" на турски език? (5 т.)

3. Какво събитие привлича вниманието на учените към калните вулкани в басейна на р. Сазлийка? (2 т.)
а) наводнение
б) земетресение
в) пожар
г) свлачище

4. По течението на коя река е калният вулкан, показан на снимка във виртуалната разходка? (7 т.)

5. Какви животни се отглеждат във фермата край с. Маджерито? (2 т.)
а) южноамерикански нутрии
б) сребърни лисици
в) азиатски порове
г) северноамерикански норки

6. Какви животни са се отглеждали в с. Орлов дол в Сакар планина до 2015 г.? (5 т.)

7. С какви чуждоземни дървета се залесяват през последните години Сакар планина и Сърнена Средна гора в опит да се ограничат пожарите? (3 т.)
а) кедри
б) лиственици
в) кипариси
г) смърчове

8. Кой голям язовир е разположен непосредствено на север от село Караново? (5 т.)

9. Какви обекти привличат вниманието на туристите в Караново? (1)
а) минерални извори
б) могили
в) възрожденски къщи
г) скални мостове

10. Какъв екологичен проблем се наблюдава на склона на Сърнена Средна гора край старозагорския квартал "Лозенец"? (3 т.)

11. Колко са ТЕЦ (топлоелектрическите централи) в Марица изток, които използват лигнитни въглища за гориво? (1 т.)
а) 2
б) 3
в) 4
г) 5

12. Край кое село се намира големият военен полигон в басейна на река Сазлийка? (3 т.)
а) Змейово
б) Обручище
в) Караново
г) Боздуганово

13. В коя планина е въпросният военен полигон? (6 т.)

14. Какви ракети са били унищожавани в полигона? (5 т.)
а) ZZ 12
б) SS 23
в) KK 34
г) RR 45

15. Какви жилища са разкрити край Стара Загора? (3 т.)
а) неолитни
б) палеолитни
в) халколитни
г) пиролитни

16. Каква земеделска култура се вижда на сателитното изображение? (7 т.)

17. С каква цел са прекарани просечените линии в гората край село Боздуганово? (7 т.)

18. Какъв стопански обект се намира северозападно от с. Братя Кунчеви? (7 т.)

19. Какви гори са се запазили основно в низинната част на басейна на р. Сазлийка? (5 т.)
а) букови и крайезерни
б) дъбови и крайречни
в) габърови и крайградски
г) ясенови и крайпътни

20. Каква е причината да се срещат иглолистни гори в басейна на р. Сазлийка? (3 т.)
а) Запазили са се от древни времена.
б) Залесени са от хората през ХХ век.
в) Резултат са от затоплянето на климата през ХХI век.
г) Естествено се появят през ХХ век на мястото на изсечени широколистни гори.

21. Какъв създаден от човека обект виждаме в рамките на червеното очертание? (6 т.)

22.  Как се нарича първата ТЕЦ в Марица изток? (10 т.)

23. Какъв дял от електроенергията на България се осигурява от ТЕЦ (топлоелектрически централи) в Марица изток? (5 т.)
а) 15-18%
б) 25-28%
в) 35-38%
г) 45-48%

24. Край село Ковачево е изградена ТЕЦ.  В коя част на комплекса Марица изток се намира селото? (5 т.)
а) най-югоизточна
б) най-югозападна
в) най-северозападна
г) най-североизточна

25. През коя година става най-голямата и смъртоносна авария в Марица изток, отнела десетки човешки животи? (7 т.)

26. Какво са били в миналото сградите, където в наши дни се отглеждат норки? (6 т.)

27. Защо се отглежда пауловния в басейна на р. Сазлийка? (7 т.)
а) за дървесина
б) за плодове
в) за ценни дървесни сокове
г) за храна на коне

28. Кои учени първи изследват калните вулкани в басейна на р. Сазлийка? (3 т.)
а) геоморфолози
б) геофизици
в) геолози
г) геодезисти

29. Какви обекти остават на дъното на язовир „Розов кладенец“, когато той се завирява (изгражда)? (5 т.)
а) тракийски могили
б) кални вулкани
в) римски крепости
г) скални гъби

30. Защо птиците предпочитат да са при язовир „Розов кладенец“ през зимата? (7 т.)

31. Какъв природен обект е защитен край село Тополяне? (10 т.)

32. Коя жп линия преминава покрай военния полигон, който бе показан в разходката? (10 т.)

33. В кой град се намира най-близкият военен завод до военния полигон, който бе показан в разходката? (5 т.)

34. От кой дървесен вид е гората край село Боздуганово? (9 т.)

35. В подножието на кой връх извира р. Сазлийка? (10 т.)

36. Какъв географски обект е „Балтаджийка“? (7 т.)

37. Какво представляват „стариците“? (7 т.)

Публикувано от Spasimir

Сподели

Снимка на деня

Вулканът Килиманджаро от самолет

ггф