Община Бургас участва в нов проект за опазване на Черноморската екосистема

Община Бургас отбелязва Европейския ден на морето с присъединяването си към нов международен проект, чиято цел е опазването на Черноморската екосистема. В него тя си партнира с организации от България, Грузия, Румъния, Турция и Украйна. Това са:
 
 
- Национален институт за проучване и развитие в електроинженерството, Букурещ, Румъния – водеща организация;
- Изследователски център /TUBITAK/ - Мармара, Истанбул, Турция;
- Кавказка Екологична Фондация – FCE, Сухуми, Грузия;
- Център по Океанологиа, Украинска Академия на Науките /OC-NASU/ - Севастопол, Украйна;
- НПО за устойчиво регионално развитие и опазване на околната среда  /SuRDEP/, Варна, България.
 
 
Проектът се нарича “Интегрирано управление на приоритетни наземни източници на замърсяване (горещи точки) и опазване на Черноморската екосистема”  - HOT BLACK SEA, 2.2.1.72761.225 MIS-ETC 2303. Той  е съфинансиран от Европейския съюз в рамките на Съвместната Оперативна Програма „Черноморски басейн 2007-2013“, Приоритетна област 2: Споделяне на ресурси и познания за опазване и съхранение на околната среда. 
 
 
Проектът насърчава трансграничното сътрудничество за развитие на хармонизирана политика и научно-обосновано управление на наземните източници на замърсяване в Черноморския басейн. Специфичните му цели са свързани с хармонизиране на програмите за мониторинг на речните басейни; хармонизиране на идентифицирани и приоритизиране  на наземни източници на замърсяване; създаване на база данни, която да улесни управлението на наземни източници на замърсяване.
 
 
 
 
Предстои разработването на hot spots база данни. Ще се създаде и тества Методология, която да унифицира определянето на „горещи точки“ в Черноморския регион, за да се подпомогне актуализирането на списъците им в Грузия и Украйна, както и да се верифицират тези на България, Румъния и Турция. Предвидено е да се изработи инструментариум за информиране на заинтересованите страни при управлението на hot spots и планиране на бъдещи инвестиции.  
 
 
Сайт на проекта:
 
 
Ето още един проект за опазване на Черно море, в който Община Бургас участва:
 
 
Източник: Община Бургас
 

Публикувано от dimitar.zhelev

Сподели

Снимка на деня

Лятно спокойствие в Швейцарските Алпи до селището Гринделвалд

ггф