Обръщение по повод новите проекти за учебни програми по География и икономика за 5. и 6. клас

Уважаеми колеги,

Повод за това обръщение е излезлият преди няколко дни проект за промени в учебните програми за 5. и 6. клас по География и икономика.

Предполагаме, че за краткия срок от излизането му до момента по-голямата част от географската ни общност е успяла да се запознае с него, а тези, които не са имали възможност, могат да го направят на:
Проекти за допълнение и изменение на учебната програма по география и икономика за 5. и 6. клас

Конкретните предложения за промени в програмите в този „проекторежещ“ документ са най-малко странни, необмислени и самоцелни.

Механичното „отрязване“ на живи клони от географското познание, като отстраняването на урока за континента Антарктида, на редица случайно или не подбрани географски обекти и термини, е възмутително.

Да се знаят само имената, но да не се изучават постиженията на пътешествениците, изследователите, първооткривателите и други личности свързани с географските открития и постижения, довели до опознаването на Земята (името на много науки идва именно от нея), е напълно непонятно. Именно опитът и достиженията на тези хора са били най-важният принос за развитието на почти всички науки, изброяването на които ще е повече от няколко страници.

Действащите програми, независимо от критичното мнение на голямата част от географската общност, бяха одобрени, като те не бяха съобразени с отпуснатите часове (един от учебните предмети с най-малко часове сред задължителните предмети!).

Появата на този „образователен“ документ и предложените в него промени в никакъв случай не помагат на учащите се да се ориентират в сложния природен и обществен свят на нашата планета.

И всичко това във време, когато съвременните хора осъзнават единността си и общата си отговорност към природата на планетата, да се предложи премахването на важни звена от системата на географското знание, буди силно недоумение.

Изключването на Антарктида от учебната програма в момент, когато нашата страна участва изключително активно в изследването и опознаването на природата на континента, и когато особено актуален е проблемът с глобалното затопляне, е просто  неадекватно. Малко са държавите в света, които имат свой Антарктически институт, чиито достижения се множат всяка година и те трябва да достигат до българското общество, и преди всичко до младото поколение!

„Осакатяването“ на учебната програма и започналият процес на опростяване на науката ни, която и без това пострада от приетите и влезли в сила нови програми на МОН, не може и не бива да продължава.

Разбирането на природата на планетата изисква комплексност на знанията, защото „няма нищо случайно в природата“. Пренебрегването на едно звено от системата на географското познание води до ограниченост и неразбиране на цялостното съвременно състояние в природата и обществото. Изваждането на споменатите в проектодокумента географски обекти и понятия намалява възможността за използването на такъв утвърден и много важен метод в географското познание, като сравнението и сравнителния анализ.

Тези промени водят и до намаляване на междупредметните връзки с историята, биологията и други природни и обществени науки. За постигане на набелязаните компетентности в учебния предмет се изисква логически издържан алгоритъм на представената методически обоснована информация, а не „парчета“ от пъзел.

Считаме, че всички хора и организации, които имат отношение към науката География у нас, трябва ясно да изразят мнението си във връзка с поредния абсурден „проект“ на образователното министерство, който може лесно да се превърне в министерска заповед.

И за да нямат в МОН аргумента: „Имаше срок за мнения.“, да изпратим своите на адрес e-mail: v.pandzherova@mon.bg  до 12 ноември 2020 г. включително.

22.10. 2020 г.                                                                                                  С географски поздрав:
проф. д-р Румен Пенин
гл.ас. д-р Димитър Желев

Публикувано от Spasimir

Сподели

Снимка на деня

Централните части на град Хива, Узбекистан

ггф