Ново европейско проучване установява неуправляемостта на хибридизацията на вълци с кучета

Ново европейско проучване установява, че много европейски държави не спазват международните правни споразумения, свързани със смекчаване на хибридизацията на вълци с кучета, установена на целия континент. Изследването е съвместно с 37 експерти от 34 различни европейски академични, изследователски или управленски институции. То включва социологическо изследване, ръководено от д-р Валерия Салватори от Института за приложна екология в Рим, адресирано до всички членове на Европейската инициатива за едрите хищници (Large Carnivore Initiative for Europe), специализирана група към Международната комисия за оцеляване на видове (Species Survival Commission) на Съюз за опазване на природата (IUCN  – International Union for Conservation of Nature).


От биологична гледна точка вълците и кучетата са един и същи вид и при влошени екологични условия са в състояние да се кръстосват и да произвеждат жизнеспособни хибридни потомства. Но при висок дял, подобна хибридизация може да компрометира генетичната идентичност на вълчите популации, като потенциално ще повлияе на тяхното поведение, екология и природозащитно състояние.
Благодарение на постоянните консервационни усилия като законова защита и управление на местообитанията (без интродуциране на вълци) през последните десетилетия вълците успешно се разпространяват в Европа.
Проучването разкрива, че повечето европейски държави със стабилни популации на вълци, нямат национални политики за ефективно и навременно справяне с проблема с хибридизацията. Страните не успяват да приложат мерки за смекчаване на проблема, тъй като засега няма международни споразумения и стандарти за това как ефективно да се определят и управляват хибридите, законно и по социално приемлив начин. Междувременно хибриди вече са установени във всичките европейски популации на вида, а експертите се опасяват, че явлението е във възход на континента. Независимо от това, в момента хибридите изглеждат сравнително малко.
Понастоящем повечето страни разчитат на генетични тестове за откриването на хибриди. Те са по-надеждни в сравнение с изследването на външния вид, при което може да има субективност. Процедурите и инструментите, използвани за генетичните анализи, варират значително в различните лаборатории в ЕС, което пречи на стандартизирания подход и пълната съпоставимост на резултатите.

Тъй като вълците не спазват политическите граници и често ги пресичат, стандартизирането на процедурите и инструментите за тестване в европейските лаборатории е от решаващо значение за насърчаване на ефективното управлениеСъщо така, днес ни липсва научно съгласие за определението на хибрид вълк-куче, което е необходимо, за да се гарантира, че всички страни работят за една и съща управленска цел.

Източник: СДП „Балкани“

Публикувано от Spasimir

Сподели

Снимка на деня

Музиканти от Доленския район в Словения

ггф