Нови жп хоризонти – отсечката Пловдив – Свиленград

Пълното наименование на проекта е „Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив – Свиленград по коридори IV и IX’’. Проектът е разделен на три фази – Крумово – Първомай; Първомай – Димитровград; Димитровград – Свиленград , като към 28 февруари 2014 г. са завършени първи и втори етап на проекта, а третият е изпълнен на 33 – 40 %.

Новопоставен железен път в междугарието Поповица – Катуница. Снимка: Любен Стоянов

Целите на проекта са: електрификация, частично удвояване, увеличаване пропускателната способност на жп линията и повишаване конкурентноспособността на железопътната услуга. 

 Изцяло подновената гара Поповица. Снимка: Любен Стоянов

Географска характеристика

Трасето на жп линията изцяло попада в границите на Южния централен регион, като преминава през областите Пловдив и Хасково. От Пловдив до Димитровград отсечката преминава през Горнотракийската низина, след гара Димитровград жп линията преминава през Хасковската хълмиста земя. От спирка Преславец до границата линията преминава през сравнително равен терен. Линията има своята богата история – построена е в периода 1870 – 1874 от Барон фон Хирш, а по-късно е откупена и е присъединена към новоучреденото дружество „Български държавни железници”. По-късно е модернизирана и отговаря на тогавашните технологични потребности на железопътния транспорт. С оглед важността от икономическа и стратегическа гледна точка, е прието тя да бъде изцяло обновена. 

Новоизграден железен път между Пловдив и Първомай. Снимка: Любен Стоянов

В проекта са заложени следните параметри: да се оптимизира скорост от 160/200 km/h,  частично да се удвои трасето в най-натоварената му част (Поповица – Катуница), да се обособят участъци, които в бъдеще време да се удвоят, да се рехабилитират или наново изградят 27 броя гари и спирки; осъвременяване на телекомуникационните и осигурителните инсталации в гарите и по цялото трасе, така че те да отговарят на европейските и световните изисквания откъм безопасност и надеждност. 

Междугарието Симеоновград – Нова надежда, част от фаза 3 на проекта. Снимка: Любен Стоянов

През 2012 г. беше пусната за редовна експлоатация жп отсечката Пловдив (Крумово) – Димитровград, като времепътуването между Пловдив и Димитровград се намали от 2 h на 1 h. Бяха изцяло подновени гарите и спирките по трасето, като всичко придоби изключително привлекателен и модерен вид.

Процес на полагане на нов железен път при гара Поповица. Снимка: Любен Стоянов

В средата на 2015 г. се очаква да бъде завършена и фаза 3 на проекта, която е най-сложната и най-трудоемката, тъй като е заложено преминаване на р. Марица, както и големи изкопи към захода към гара Симеоновград.

Междугарието Крумово – Катуница. Снимка: Любен Стоянов

Значението на трасето в международен план

След отварянето за редовно ползване на тунела „Мармарай” под Босфора значението на жп отсечката Пловдив – Свиленград многократно нарасна. Така на практика гарите Свиленград, Димитровград, Пловдив и София, се оказаха на едно и също трасе с гара Пекин (КНР), Техеран (Иран), Багдад (Ирак), Анкара, Истанбул (Турция), Белград (Сърбия), Виена (Австрия). Завършването на това трансконтинентално трасе от Лондон до Пекин е едно от най-големите технически постижения на 21 в. Изграждането на непрекъсната 15000 km железопътна система е постижение, което ще се впише в учебници по география и история, но по-важното – възможността за превозване на милиони тонове товари и хиляди пътници по това трасе е фактът, който трябва да се отбележи. Именно затова и жп проектът Пловдив – Свиленград е толкова важен за нашата страна. В никакъв случай не бива той да се разглежда като проект само с национално значение, а като част от трансконтинентално трасе с огромна важност. Все по-бързото развитие на комбинираните превози и свързаното с това изграждане на интермодални терминали ще подпомогне икономиката, ще подобри състоянието на държавните структури, свързани с обработката на товари и стоки. След приключване на проекта ще се подобри качеството на предлаганата от железопътния превозвач услуга, като се повишат комфортът и бързината на пътуване, ще се реализират бързи международни връзки и ще се подобри комуникацията и отношенията между балканските държави. В този ред на мисли е важно да се побърза и с изпълнението на останалите жп проекти по същата ос, а именно Калотина – София, София – Септември – Пловдив.

Залез на гара Караджалово. Снимка: Любен Стоянов

Туризъм в района

Като придвидими резултати от проекта са заложени и развитие и оптимизиране на туризма в района на преминаване на жп линията Пловдив – Свиленград. Немалко неща могат да се видят и посетят по трасето на линията. Още на гара Крумово може да се посети Националният музей на авиацията. Преминавайки през Садово, ще преминете през града, в който е измерена най-високата температура в България (45,10 C); непосредствено до гара Поповица е разположена защитена местност „Мъртвицата”, известна с естественото местообитание на водна лилия. Димитровград е един от големите градове на Хасковска област, в него може да направите излет и разходка в някой от многобройните му паркове, да се запознаете с творчеството и живота на големия български поет и писател Пеньо Пенев, не пропускайте да посетите и прочутия Димитровградски пазар – най-големият пазар в България. Свиленград предлага възможности за продължаване на туристическите маршрути в съседна Турция и Гърция, както и много приятни места по р. Марица за запалените рибари.

Гара Катуница. Снимка: Любен Стоянов

Гара Поповица. Снимка: Любен Стоянов

Автор: Любен Стоянов, студент по История и география - СУ „Св. Климент Охридски"

 
 
Ако вие имате интересна история за закътано и интересно място в България или по света, може да я споделите с нас и читателите на Географ БГ. Пишете ни на hello@geograf.bg.

Публикувано от geolub

1 Коментара - Нови жп хоризонти – отсечката Пловдив – Свиленград

Николай (непроверено) February 08, 2017

Отговори
Интересен материал, но забелязвам една неточност за ст. Садово, където през 1916 г. е измерена най-високата температура за страната +45,2 С.

Сподели

Снимка на деня

Из Азорските острови