Нови генетични открития за най-ранните европейци от пещерата Бачо Киро

Изследователски екип е секвениралал геномите на пет индивида, открити в пещерата Бачо Киро край Дряново. Четири от тях са на възраст между 43 000 – 46 000 години и са открити заедно с каменни сечива от началния късен палеолит, най-ранната култура, свързана със съвременните хора в Евразия. Друг индивид, открит в по-горните пластове на пещерата, е датиран на около 35 000 години и най-вероятно се свърза с по-късната Ориняшка култура. Досега се приемаше, че древните Homo sapiens от началния късен палеолит изчезват без генетичен принос към съвременните хора, които пристигнали по-късно. Сега обаче, изследователите показват, че най-старите индивиди от пещерата Бачо Киро, или групи тясно свързани с тях, са допринесли генетично за днешните хора. Изненадващо, този генетичен принос днес се среща особено в Източна Азия и дори в Америка, а не в Европа, където са живели хората от пещерата Бачо Киро. Тези генетични връзки с Азия отразяват връзките, наблюдавани и в археологическите каменни ансамбли и лични украшения от началния късен палеолит, намерени в пещерата Бачо Киро, с каменни сечива и древни бижута, открити в Евразия, на изток до Монголия.

„Палеогенетичните резултати от пещерата Бачо Киро демонстрират, че Балканите са ключов регион за изследване на първоначалните миграции на модерните хора и техните връзки с местните неандерталци. Новите генетични данни също помагат да се направи връзка между ранните Homo sapiens в Европа и материалната култура от началния късен палеолит, известна от археологически обекти в средните ширини на Евразия чак на изток до Монголия.“ – казва Ценка Цанова, един от ръководителите на разкопките от германска страна и специалист по палеолитни каменни технологии.

Обобщавайки тези резултати би могло да се подчертае:

Бе потвърдено, че наскоро откритите останки от Homo sapiens в България, в пещерата Бачо Киро до Дряново, датирани от преди 43 000 – 46 000 години, са безспорно от най-древните досега открити съвременни хора в Европа. Те са открити заедно с археологически ансамбъл от началния късен палеолит, който се различава от Ориняшката култура и определено предхожда появата й.

В древните Homo sapiens от Бачо Киро бе установено по-значително участие на неандерталски произход от повечето други ранни Homo sapiens. При това са имали в родословието си неандерталски предци около 5 до 7 поколения назад, дори се предполага претопяване на някои от тях в местните неандерталски популации.

Все пак древните Homo sapiens от Бачо Киро не изчезват без генетичен принос към съвременните хора, които пристигнали по-късно. Особено интересно е че техния генетичен принос се среща в днешните популации в Източна Азия и дори в Америка, а не в Европа.

Съвремените популации на вида ни в Европа са генетично свързани по-близко с останките от по-късен индивид, от преди около 35 000 г. в горните пластове на пещерата Бачо Киро. Той е от популация, генетично различна от най-ранните анатомически модерни хора в по-долните пластове. Вероятно най-ранната история на Homo sapiens в Европа е била бурна, със смени на популациите му.“ – казват Николай Сираков и Свобода Сиракова, които са ръководители от българска страна на българо-германския изследвателски проект по проучванията в пещерата Бачо Киро.

Източник: Национален археологически институт с музей при БАН

Оригинална публикация: Hajdinjak, Mateja, Fabrizio Mafessoni, Laurits Skov, Benjamin Vernot, Alexander Hübner, Qiaomei Fu, Elena Essel, Sarah Nagel, Birgit Nickel, Julia Richter, Oana Teodora Moldovan, Silviu Constantin, Elena Endarova, Nikolay Zahariev, Rosen Spasov, Frido Welker, Geoff M. Smith, Virginie Sinet-Mathiot, Lindsey Paskulin, Helen Fewlass, Sahra Talamo, Željko Rezek, Svoboda Sirakova, Nikolay Sirakov, Shannon P. McPherron, Tsenka Tsanova, Jean-Jacques Hublin, Benjamin M. Peter, Matthias Meyer, Pontus Skoglund, Janet Kelso and Svante Pääbo. Initial Upper Palaeolithic humans in Europe had recent Neanderthal ancestry. Nature, DOI: https://dx.doi.org/10.1038/s41586-021-03335-3

Публикувано от Spasimir

Сподели

Снимка на деня

Лятно спокойствие в Швейцарските Алпи до селището Гринделвалд

ггф