Нова книга за белия щъркел в България

Бели щъркели

Нова книга за белия щъркел в България

Книгата, в 60 страници, съдържа обобщена информация за проведеното през 2014 – 2015 г. преброяване на белия щъркел,  както и  детайлна информация за състоянието на вида по административни области у нас. В нея има много нагледен картен материал и снимки. Информацията е поднесена на достъпен език, така че да може да се използва, както от научните общности, така и от широката аудитория.
 
 
Отваряйки страниците на новата публикация, научаваме, че броят на двойките бели щъркели в България се е увеличил с 1007 в сравнение с предишното преброяване, проведено 10 години по-рано.  И днес общият брой на гнездата на обичаната от всички птица в страната е 6981, от които 5825 са заети от размножаващи се двойки.
 
 
Районите с най-голяма численост и плътност на белия щъркел са долините на реките Марица, Струма и Тунджа, както Софийското и Самоковското поле и някои места около Дунав и Бургаските езера. Разглеждайки книгата, научаваме, че най-много от заетите от белия щъркел гнезда са в областите Пловдив, Хасково и София, а общините в които птицата е избрала да свие и заеме най-много гнезда са Самоков със 198 гнезда, следвана от Петрич – 188 гнезда, Тунджа – 147 гнезда, Хасково – 147 гнезда и Харманли със 123 гнезда.
 
 
Ако искате да се запознаете по-подробно със състоянието на белия щъркел в България в периода 2014 – 2015 година може да го направите като разгледате книгата или да посетите сайта shturkel.bg. В сайта има възможност да разгледате местоположението на гнездата през Google Earth, достъпни са множество интерактивни карти, както и възможността голяма част от гнездата да бъдат намерени и видени чрез функцията Google street view.
 
 
Книгата и интерактивната карта с разпространението и числеността на белия щъркел в България през 2014-2015 г. са изработени в рамките на проект Търсенето на щъркела:наука на гражданите в действие” BG05/1185, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.
 
 
 
Източник: БДЗП
 
 

Публикувано от dimitar.zhelev

Сподели

Снимка на деня

Поглед към най-високият връх на Тасос - Ипасрио

ггф