Нова книга: Въведение в историята и теорията на географията

Корицата на учебника

Нова книга: Въведение в историята и теорията на географията

Целта на изданието е да даде първоначални основни знания за историята на развитието на географията от древността до наши дни, за нейното място в системата на науките, за сложната ѝ вътрешна диференциация на множество дъщерни географски научни направления, за последователността и логиката на изграждане на научните знания, за най-важните концепции в теорията на географията, за методите на географските изследвания.
 
Според авторите издаването на учебника е опит да се запълни една над половинвековна празнина и липса на учебно пособие за университетските курсове по историята и теорията на географията в нашата страна, дело на български автори. Това го прави подходящ за ползване и от студентите в едноименни или сходни специалности във всички други университети в България.
 
Основната част от учебника е написана от доц. д-р Иван Дреновски, с изключение на точките за производните концепции в географията, произтичащи от основни постулати на икономическата теория и за концепциите в политическата география, които са дело на гл.ас. д-р Емилия Патарчанова.
 
Линк към издателството. Книгата е вече разпространена по книжарниците. 
 
 

Публикувано от Анонимен (непроверено)

Сподели

Снимка на деня

Светлините на Самарканд, Узбекистан