Нова географска книга за ледниковите епохи в българските планини

Новият монографичен труд „Плейстоценските заледявания и съвременните алпийски и субалпийски ландшафти в България“ на проф. Ангел Велчев намира особено място в неговите дългогодишни изследвания на природата в България.

Изданието е свързано с една от най-интересните научни теми в областта на географията, конкретно геоморфологията, палеогеографията и ландшафтната екология, посветени на плейстоценските заледявания на територията на България. Другата основна тема е разкриването на влиянието на заледяванията върху алпийските и субалпийски ландшафти на територията на страната.

Монографията обобщава различните мнения, изказани хипотези и резултати от приложението на комплекс от географски и особено геоморфоложки методи за период от около 150 г. На фона на този сериозен литературен и научен анализ авторът проф. А. Велчев изказва своите виждания и хипотези базирани на многогодишен личен опит от камерални и полеви изследвания. Ясно е формулирано мнението, че съвременната цивилизация живее в междуледникова епоха, вероятно една от поредните през неоген-кватернерния период в границите на неозойската ера. Изказани са оригинални виждания за проява на различни типове ледници, което е сравнително ново виждане върху тези процеси през последните десетилетия на редица наши географи от различни поколения. Особен интерес предизвиква анализът на палеогеографската обстановка за проучения период. Обърнато е внимание на промяната на снежната граница за дълъг периоид от време и свързаните с това последствия за развитието и динамиката на ландшафтите.

Вярваме, че книгата ще бъде полезна както за специалистите, които се интересуват от развитието на природните процеси и комплекси във високите части на планините ни в миналото и в наши дни, така и за всеки любител на високите български планини. Цената на книгата е 17 лв. Доставката се извършва чрез мрежата на "Еконт Експрес". Стойността на доставката е за сметка на получателя.

Наред с "10 неразказани истории за света" и "Загадките на Географ", това е третата книга, издадена от Географ БГ и първата, която е със специализирана научна проблематика. За любителите на българските планини предлагаме и специалната планинарска тениска "Високи сини планини".

Поръчай от Географ БГ и подкрепи дейността ни!

Всички продукти на Географ БГ:

Тениска "Мила Родино"

Тениска "Високи сини планини"

Тениска "Горда Стара планина"

Сателитен учебен атлас с автори Евгения Сарафова и Румен Пенин

Книга "Природна география на континентите" с автори Румен Пенин и Димитър Желев

Книга "Загадките на Географ" с автор Калин Сейменов

Книга "10 неразказани истории за света" с автор Димитър Желев

Книга "Плейстоценските заледявания и съвременните алпийски и субалпийски ландшафти в България" с автор Ангел Велчев

Географски постер "100 рекорда"

Географски постер "Държавите в света"

Чаша "Географ" - Започни деня си с мисия

Фотографски принтове на Кристиян Кирилов

Публикувано от dimitar.zhelev

Сподели

Снимка на деня

Село Теплен в подножието на планината Стъргач

ггф