Нов научeн труд: Ландшафти на България - пространствена структура

В уводната част е направен кратък преглед на развитието на ландшафтознанието в България, като комплексна наука за разкриване на произхода, развитието, функционирането и пространствената структура на ландшафтите на дадена територия. Разгледана е нова интерпретация на някои възлови въпроси на съвременната структурата и динамиката на ландшафтите в съответствие с актуални аспекти в областта на ландшафтната екология. Включени са и новите разбирания за развитието на геоструктурите на територията на страната. Отделено е внимание на изменението на климатичните условия в пространствен аспект, като авторите стоят на позициите, развити от известния наш географ Димитър Яранов за постепенното изменение на климата под влияние на Средиземно море, както и за изменението на климатичните условия в най-ново време вследствие проявата на климатичните ритми в краткосрочен и дългосрочен план. 
 
 
Особено място се отделя на биотата и на почвата, като на тази основа се разкриват структурно-функционални характеристики на ландшафтите, тяхната динамика, структура и развитие. При характеризирането на ландшафтите се използва ландшафтно-геофизичният подход и по-конкретно пространствено-времевият анализ и синтез на природно-териториалните комплекси (ПТК). Характеристиката е направена на ниво тип ландшафт, което е определен принос към разкриване на важни черти от произхода, функционирането и съвременното състояние на ландшафтите. 
 
 
Представена е ландшафтна карта на типовете ландшафти в М 1:1 000 000. Разгледани са антропогенните трансформации в исторически аспект, като е обърнато внимание и на възможностите за възстановяване и рекултивация на комплексите.
 
 
Подобен тип издания запълват необходимостта от обобщаване и анализиране на ландшафтните изследвания у нас и адаптирането им към нивото и нуждите на съвременното географско образование във висшите учебни заведения на страната.
 
 
 
Трудът е принос към разкриването на съвременното състояние на природните комплекси в България и дава основа за развитие на по-нататъшни задълбочени изследвания на функционирането и динамиката им. 
 
 
Изданието може да се намери в книжарниците в Софийския университет и Великотърновския университет.
 
 
 
Проф. д-р Румен Пенин
 
 
 
 
 
 
 

Публикувано от dimitar.zhelev

8 Коментара - Нов научeн труд: Ландшафти на България - пространствена структура

читател (непроверено) February 08, 2017

Отговори
Информацията е неточна, книгата я няма в книжарницата на Софийския университет, защото авторите не са я предоставили и не желаят тя да се продава там.

читател (непроверено) February 08, 2017

Отговори
Дали някой ще вземе отношение по повдигнатия въпрос, в крайна сметка така поднесена информацията е не само неточна, но и подвеждаща?

географ (непроверено) February 08, 2017

Отговори
От къде може да се намери книгата/ на кое издателство е? Благодаря

читател (непроверено) February 08, 2017

Отговори
Издателството се казва "ИВИС" Велико Търново, но къде може да се намери и купи книгата в София питам и аз, но явно няма кой да отговори.

Тони (непроверено) February 08, 2017

Отговори
Книгата се продава в книжарницата на Софийския Университет, вътре откъм северната страна на долния главен коридор.Сигурен съм, че я има, потърсете там.

Географ (непроверено) February 08, 2017

Отговори
Благодаря за отговора. Вчера звънях в книжарницата на СУ (9308453) и жената много невъзпитано ми заяви, че нямат книгата и не са я получавали, след което ми затвори телефона..

Тони, (непроверено) February 08, 2017

Отговори
Има няколко книжарници в Университета, но не зная на коя сте звънили. Обясних в коя от тях се продава със сигурност. Дано откриете търсеното!

Географ (непроверено) February 08, 2017

Отговори
Благодаря, знам - има две книжарници от двете страни на аулата.. По отношение на обяснението ви - коридора за стълбите към Географския факултет ли визирате под "откъм северната страна на долния главен коридор"?

Сподели

Снимка на деня

Село Теплен в подножието на планината Стъргач

ггф