Научна конференция "Зелената трансформация на София"

В Аулата на Софийския университет се проведе научно-практическа конференция и кръгла маса на тема: „Зелената“ трансформация на София: предизвикателства, възможности, устойчиви решения“. Форумът е организиран по повод Международния ден на Земята (22 април) и е под егидата на кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова и ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. дфн Анастас Герджиков. 

Събитието бе организирано от Геолого-географския факултет и Националния център за геопространствени изследвания и технологии към Алма матер. 

Професор Анастас Герджиков, ректор на СУ
Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община
Десислава Билева, заместник-кмет на Столична община

Проф. д-р Климент Найденов – декан на Геолгого-географския факултет, откри форума и отбеляза, че той има за цел да представи пред обществеността проблемите и потенциалните решения, свързани с процесите на трансформация на градската среда на София в контекста на климатичните промени, състоянието на околната среда и интензивната урбанизация на Софийската котловина. Той посочи, че 22 април е Международен ден на Земята и обикновено се отбеляза от около половин милиард души всяка година. Честването на празника започва през 1970 г. в САЩ и Канада, а в България – през 1992 г. Проф. Найденов отбеляза, че съвременната география е високотехнологична област на науката и практиката. Тя изследва пространствената организация, организационните модели на природните и социалните системи. 

Географската наука използва сложни математически модели, изучава глобалните климатични и екологични проблеми, влиянието на природните и антропогенните фактори върху тях и как екосистемите се адаптират към тези промени. Изследванията в областта на науките за земята значително са напреднали през последните десетилетия благодарение на прехода ни към геопространствени системи и технологии, подчерта проф. Климент Найденов и добави, че друга ключова област на съвременната география е пространствената организация на обществото. По думите му геоданните се събират от сателитни изображения. 

Проф. дфн Анастас Герджиков отбеляза, че Денят на Земята е само повод да си спомним за една важна тема – всички науки трябва да си сътрудничат, за да постигнем устойчиво развитие. Климатичните промени сякаш са заглушили истинската тема, че екологичните проблеми са много и разнообразни и могат да се решат само в сътрудничество на всички науки, посочи ректорът. В изказването си той даде пример как отделният човек или отделната наука не може да се справи сам и подчерта, че всеки от нас може да изиграе своята важна роля, но заедно ще постигнем много повече. Проф. Герджиков отбеляза, че на конференцията ще бъдат представени вижданията на Геолого-географския факултет и как той се опитва да помогне за устойчивото развитие. Ректорът посочи, че и много други факултети в университета работят в тази посока – Стопанският факултет, както и природните факултети – Физическият факултет, Факултетът по химия и фармация, Биологическият факултет – в името на това да осигурят чиста природа по един много високотехнологичен път. 

Проф. Герджиков отбеляза, че във Факултета по математика и информатика се разкрива трети център, който се опитва да управлява големите данни и да развива изкуствения интелект. По думите на ректора това е важно за всяка община и за обществото, защото не можем да управляваме сложни и големи процеси без изкуствен интелект. В изказването си той изрази радостта си от факта, че в почти всички тези теми Софийският университет и Столична община са партньори от много години. „Успех на днешната конференция. Това е важна тема. Развивайте я и в бъдеще“, каза в заключение проф. Анастас Герджиков. 

Източник: Сайт на СУ

Публикувано от boyan.petrov

Сподели

Снимка на деня

Паметникът на Георги Бенковски в Копривщица

ггф