Национален конкурс за лого „100 години Българско географско дружество”

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА
 
Формат: Логото трябва да бъде в електронен (png, tiff) формат и с размер не по-малък от 1000 на 1000 dpi. Препоръчително е логото да бъде в два варианта – цветен и едноцветен.
 
Адрес: Предложенията за лого изпращайте на geography_bg@abv.bg
 
Срок: Конкурсът е с продължителност до 31 март 2017 г.
 
Награда: Победителят ще получи парична награда в размер на 100 лв., комплект с научнопопулярна географска литература и безплатно членство в дружеството за срок от 3 години.
 
Подробни условия
 
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЛОГО „100 ГОДИНИ БЪЛГАРСКО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО”
 
1. С участието си в конкурса участниците приемат и се съгласяват с настоящите правила на конкурса и декларират, че ясно и напълно са разбрали и приели условията за участие.
 
2. В конкурса може да участва всеки човек с идейно предложение, свързано с темата на конкурса.
 
3. Участниците в конкурса могат да изпращат своите предложения до 31 март 2017 г. на geography_bg@abv.bg . Всеки файл трябва: да бъде задължително озаглавен (да има наименование) и да е придружен от кратко описание (до 3 изречения). При изпращане на предложение за лого участникът ясно и точно трябва да изпише двете си имена и телефон за връзка.
 
4. Всички представени за участие в конкурса трябва да бъдат съобразени със следните изисквания:
 
4.1. няма да се приемат за участие в конкурса графични изображения, изпратени на хартиен носител. Организаторите не носят отговорност и нямат задължение за изпращане обратно на подателя на получени на хартиен носител графични изображения; 
 
4.2. логото трябва да се изпрати от неговия автор - участник в конкурса; 
 
4.3. минималният размер на логото трябва да е 1000 на 1000 dpi.
 
5. Всеки участник може да се включи в конкурса с неограничен брой предложения.
 
6. С участието си в конкурса всеки участник, декларира и гарантира че:
 
6.1. представените графични изображения са създадени единствено от автора- участник в конкурса;
 
6.2. графичните изображения не съдържат неприлично, провокативно или друго предизвикващо възражения или по друг начин неподходящо съдържание.
 
ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯТА, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛЯ
 
7. Конкурсът включва 1 (един) кръг, в който всяко лого ще се оценява поотделно от жури, селектирано от Българското географско дружество. Непосредствено след като журито определи крайното класиране в конкурса, победителят в конкурса ще бъде известен чрез писмо на предоставения от същия електронен адрес или телефон. Имената и логото на победителя ще бъдат публикувани в интернет и в интегрираните социални мрежи.
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
 
8. Участниците приемат също:
 
(а) да бъдат обвързани от настоящите официални правила;
 
(б) че решенията на журито са окончателни и обвързващи по отношение на всички въпроси, свързани с конкурса, и
 
(в) че организаторите могат да използват графичните изображения, както и името на победителя в публикации или реклама, отнасяща се до конкурса или бъдещо популяризиране на същия без за това да е необходимо да заплаща компенсация или да иска одобрения, както и в сайта www.geography.bg. В случай че избраният победител откаже да получи наградата, последната по преценка на Организаторите може да се присъди на друг участник.
 
 
 

Публикувано от geolub

Сподели

Снимка на деня

Сняг в Корнуол, Великобритания

ггф