Национален конкурс за лого „100 години Българско географско дружество”

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА
 
Формат: Логото трябва да бъде в електронен (png, tiff) формат и с размер не по-малък от 1000 на 1000 dpi. Препоръчително е логото да бъде в два варианта – цветен и едноцветен.
 
Адрес: Предложенията за лого изпращайте на geography_bg@abv.bg
 
Срок: Конкурсът е с продължителност до 31 март 2017 г.
 
Награда: Победителят ще получи парична награда в размер на 100 лв., комплект с научнопопулярна географска литература и безплатно членство в дружеството за срок от 3 години.
 
Подробни условия
 
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЛОГО „100 ГОДИНИ БЪЛГАРСКО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО”
 
1. С участието си в конкурса участниците приемат и се съгласяват с настоящите правила на конкурса и декларират, че ясно и напълно са разбрали и приели условията за участие.
 
2. В конкурса може да участва всеки човек с идейно предложение, свързано с темата на конкурса.
 
3. Участниците в конкурса могат да изпращат своите предложения до 31 март 2017 г. на geography_bg@abv.bg . Всеки файл трябва: да бъде задължително озаглавен (да има наименование) и да е придружен от кратко описание (до 3 изречения). При изпращане на предложение за лого участникът ясно и точно трябва да изпише двете си имена и телефон за връзка.
 
4. Всички представени за участие в конкурса трябва да бъдат съобразени със следните изисквания:
 
4.1. няма да се приемат за участие в конкурса графични изображения, изпратени на хартиен носител. Организаторите не носят отговорност и нямат задължение за изпращане обратно на подателя на получени на хартиен носител графични изображения; 
 
4.2. логото трябва да се изпрати от неговия автор - участник в конкурса; 
 
4.3. минималният размер на логото трябва да е 1000 на 1000 dpi.
 
5. Всеки участник може да се включи в конкурса с неограничен брой предложения.
 
6. С участието си в конкурса всеки участник, декларира и гарантира че:
 
6.1. представените графични изображения са създадени единствено от автора- участник в конкурса;
 
6.2. графичните изображения не съдържат неприлично, провокативно или друго предизвикващо възражения или по друг начин неподходящо съдържание.
 
ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯТА, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛЯ
 
7. Конкурсът включва 1 (един) кръг, в който всяко лого ще се оценява поотделно от жури, селектирано от Българското географско дружество. Непосредствено след като журито определи крайното класиране в конкурса, победителят в конкурса ще бъде известен чрез писмо на предоставения от същия електронен адрес или телефон. Имената и логото на победителя ще бъдат публикувани в интернет и в интегрираните социални мрежи.
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
 
8. Участниците приемат също:
 
(а) да бъдат обвързани от настоящите официални правила;
 
(б) че решенията на журито са окончателни и обвързващи по отношение на всички въпроси, свързани с конкурса, и
 
(в) че организаторите могат да използват графичните изображения, както и името на победителя в публикации или реклама, отнасяща се до конкурса или бъдещо популяризиране на същия без за това да е необходимо да заплаща компенсация или да иска одобрения, както и в сайта www.geography.bg. В случай че избраният победител откаже да получи наградата, последната по преценка на Организаторите може да се присъди на друг участник.
 
 
 

Публикувано от geolub

Сподели

Снимка на деня

Паметникът на Димитър Списаревски в квартал “Дружба 1”

ггф