Milliarium Aureum - или защо всички пътища водят до Рим

Милиариум Ауреум (от лат. Milliarium Aureum, Златен милиариум), чието име идва от понятието римска миля, е считан за началната точка на пътната система на Римската империя. Предполага се, че е представлявал монумент от мрамор във формата на колона, облицована с позлатен бронз.  Според историческите изследвания римската миля отговаря на 1479 m. Тази мерна единица за разстояние има интересен произход. Смята се, че е произлязла от латинския израз  mille passus, което означава „хиляда (двойни) крачки“ и представлява разстоянието, изминато  от римски войник, когато левият му крак при ходене хиляда пъти докосне земята.

Монументът е издигнат от император Октавиан Август, управлявал Римската империя 41 години – от 27 пр.н.е. до своята смърт през 14 г. от н.е.  По негово време в Римската империя настъпва относителен мир, което му позволява да направи редица реформи, между които на базата на много добре развитата пътна мрежа да създаде куриерска система, действаща до всички краища на империята. По негово решение е издигнат и Милиариум Ауреум, приет за началната нулева точка, от която се измерват разстоянията до големите селища на империята. 

Изображение на Milliarium Aureum (около 1637 г.)
(Сн. https://de.wikipedia.org)
Реконструкция на част от Римския форум с храма на Сатурн и разположения до него Milliarium Aureum (Сн. https://www.ucla.edu)

Според проучванията тази точка с монумента се намирала в близост до храма на Сатурн в главния Римски форум. Именно затова се счита, че известната фраза „Всички пътища водят до Рим“ се отнася именно до Милиариум Ауреум. Неговите координати са 41° 53′ 33″ с.ш., 12° 29′ 04″ и.д. 

Руини от храма на Сатурн в Римския форум, където се предполага, че е бил разположен Milliarium Aureum (Сн. https://en.wikipedia.org/)

В Римския форум съществувал и известният храм Umbilicus Urbis Romae (което означава Пъпът на град Рим). Но Milliarium Aureum и Umbilicus Urbis не съвпадали. В някои научни среди все още има спор в това отношение. 

План на Римския форум с Milliarium Aureum в червено и Umbilicus Urbis в синьо (Сн. https://en.wikipedia.org/)

В наши дни от монумента е останала само основата (част от фундамента) на колоната, издигаща се няколко метра. Счита се, че на нея били изписани разстоянията до всички главни градове на римските провинции и други по-големи селища на Римската империя. Информацията от древните автори е твърде оскъдна, затова тълкуванията за точното място и същността на  Милиариум Ауреум все още не са напълно ясни. През 1835 г. е открита голяма мраморна колона с бронзови куки по нея, и се предполагало, че тя е била част от този важен отправен монумент. Според различни източници височината на конструкцията е достигала 3,7 m с диаметър 115 cm, а носещият отдолу фундамент е достигал 3 m в диаметър. 

Фундаментът, върху който се е издигала колоната (Сн. https://commons.wikimedia.org/)

От Милиариум Ауреум тръгвали няколко важни пътни артерии, като  Via Appia, Via Salaria, Via Nomentana, Via Flaminia, Via Aurelia, Via Ostiensis. На всяка миля по тях били поставени каменни пътни знаци, обозначаващи разстоянието до началната точка в Римския форум.  По нареждане на Октавиан Август били назначени отговорници за поддържането на пътната маркировка. 

Първата пътна колона от Milliarium Aureum по Via Appia (Сн. https://commons.wikimedia.org/)

Според Плиний Стари в неговото произведение Naturalist Historia се твърди, че отмерването на милите започвало от изходните порти на града, което означава разминаване с около една римска миля.

Ако посетите Рим неизбежно ще попаднете в Римския форум. Може да попитате екскурзовода за местоположението на Milliarium Aureum и да видите мястото, до което водели всички пътища от Римската империя.

Румен Пенин

Източници:

Марк Сидоний Фалкс и Джери Тонър (2024). Голямата обиколка на Римската империя. София, Колибри. 300 с.

Millar, F. (1977). The Emperor in the Roman World (31 BC – AD 337). London: Duckworth. 

Richardson, jr., L. (1992). 'Milliarium Aureum', A New Topographical Dictionary of Ancient Rome.  254 р.

http://nektar.oszk.hu/en/manifestation/2623913

https://en.wikipedia.org/wiki/Milliarium_Aureum

https://www.jeffbondono.com/TouristInRome/WaltersTours/MilliariumAureum....

Публикувано от Prof.Rumen.Penin

Проф. Румен Пенин е географ и пътешественик, ръководител на катедра „Ландшафтознание и опазване на природната среда“ в Геолого-географския факултет на Софийския университет в периода 2006 – 2014 г., доктор от Московския държавен университет. Главен редактор е на електронното списание „Географ“. Автор е на книги, учебници, ръководства, монографии, научни статии, както и на фотографските изложби „Географията като приключение, географията като пътешествие“ и „Географията – пътешествие и приключение“, представени в над 100 селища на България. Изнася поредица от лекции, свързани със своите пътешествия, както и с географското образование и обучение в десетки селища в страната. Той е инициатор и председател на организационния комитет на Българския географски фестивал.

Сподели

Снимка на деня

Паметникът на Светите братя Кирил и Методий

ггф