In memoriam: Напусна ни доц. Никола Тодоров

In memoriam: Напусна ни доц. Никола Тодоров

С прискърбие съобщаваме, че на 26 октомври 2018 г. почина доц. д-р Никола Тодоров (1955-2018). Поклонението ще се състои на 28 октомври 2018 г. (неделя) в черквата на Централните Софийски гробища от 12:30 ч. Завинаги ще остане споменът за неговата доброта и човечност. Поклон пред светлата му памет!

Никола Стойчев Тодоров е роден на 28 август 1955 в с. Лесичери, община Павликени. От 1980 г. работи в ландшафтния стационар на Геолого-географския факултет в Земен. В периода 1986–1990 г. е докторант в Тбилиския държавен университет с научен ръководител проф. Николоз Беручашвили. Защитава докторска дисертация, свързана със сравнителния анализ на планинските ландшафти в Югозападна България и Източна Грузия. Преподавател е в катедра Ландшафтознание и опазване на природната среда към Геолого-географски факултет на Софийски университет от 1990 г., а през 2004 г. е избран за доцент. Чете лекции по курсовете Природна география на България, Ландшафтна екология, Ландшафтна география на България, Антропогенни ландшафти в България, Геофизика на ландшафтите и Антропогенно ландшафтознание.

Научните му интереси са свързани с изследване на геофизиката на ландшафтите и антропогенизираните ландшафти. Участва в съставянето на ландшафтната карта на България през 1991 г. Научен ръководител на над 30 дипломанта. Участва в десетки научни проекти, свързани с ландшафтно-екологичния статус на българската природа. Автор е на десетки публикации, студии, и рецензии. Има над 300 цитирания в българската и чуждестранна научна литература.

Публикувано от dimitar.zhelev

Сподели

Снимка на деня

Гледка над село Шипково в подножието на Васильовска планина

ггф