Mapping and the Citizen Sensor - онлайн книга с безплатен достъп

Mapping and the Citizen Sensor

Giles Foody, Linda See, Steffen Fritz, Peter Mooney, Ana-Maria Olteanu-Raimond, Cidália Costa Fonte, Vyron Antoniou (eds.)

За да има стойност, всяка карта трябва да осигури точно и актуално представяне на конкретния феномен, а в един непрекъснато променящ се и динамичен свят това е сериозно предизвикателство. В последните години при изготвяне на картографски материали  все повече се използват последните постижения в областта на геоинформационните технологии. Например дистанционните изследвания от сателитни платформи в момента предлагат нови възможности при получаване на данни и оторизираните картографски агенции са разработили системи за рутинно изготвяне на карти в съответствие с наложените високи стандарти. Доскоро голяма част от дейностите за създаване на  карти беше  изключителен приоритет на оторизирани агенции, но технологичното развитие направи възможна появата на любителска картографска общност. Разпространението на евтини мобилни устройства с възможности за установяване на местоположение в комбинация с технологията Web 2.0  благоприятства разглеждането на всеки един гражданин, притежаващ подобно устройство като потенциален източник на данни. Картографията в момента се радва на наличието на огромно количество пространствени данни, както и на хора способни да наблюдават географски явления, които могат да допринесат при създаване, корекции и оценки на карти. Големият потенциал на тези разработки обаче често е ограничен от съпътстващи проблеми. Например относно статута на групата граждани, които предоставят данните, за начина по който се събират и споделят данните, за тяхното качество и надеждност. В тази книга са разгледани някои от ключовите въпроси, свързани с използването на персонални сензори в картографирането. Тя е краен продукт от акция по програма  COST  ("Европейско сътрудничество в областта на науката и технологиите"), в която вземат участие и учени от България. В нея са разгледани въпроси свързани с мотивацията на гражданите за получаване на данни, качеството на тези данни, както и използването на данни получени от гражданите при създаване на карти, които превъзхождат, а в някои случаи дори с претенция да надминат картите издавани от авторитетни агенции.

Конкретно за нашата страна предоставянето на пространствени данни от граждански  организации или отделни граждани е един нов и сравнително рядко прилаган подход, но който в следващите години ще се радва на  все по-широка популярност. Даказателство за това е увеличаващият се брой достъпни и допълвани онлайн карти при оповестяване на доброволчески инициативи или при реакция на настъпили природни бедствия. 

Христо Николов, ИКИТ-БАН

Публикувано от geolub

Сподели

Снимка на деня

Водопадът Райското пръскало през зимата

ггф