Кръгла маса „Визия за географското образование в България“ (онлайн среща)

Промените в обществото, технологиите и пазара на труда се случват със скорост, на която трудно могат да реагират образователните системи. Все по-често учителите са поставени в ситуация, при която имат „остаряло“ учебно съдържание; учениците трудно намират смисъл в традиционния образователен модел; университет са поставени в ситуация на „хроничен глад“ за студенти, а бизнесът в България не може да задоволи нуждите си от квалифицирани кадри. Тези четири измерения с пълна сила се отнасят и за сферата на географията - като образование, като наука, като професионална реализация. 

Геолого-географският факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Българското географско дружество и Географ БГ отправят покана към всички с отношение към географското образование в България да се включат в онлайн среща на тема „Визия за географското образование в България“. Основна цел на събитието е да инициира обществена дискусия в географската общност за бъдещето на географското образование, адаптацията му към глобалните тенденции за дигитална икономика и технологично образование. 

Събитието е част от международната конференция "Геодекада 2020-2030" на Българското географско дружество. Онлайн срещата ще се проведе на 26 ноември 2020 г. от 13:00 ч. За да получите линк за участие в конференцията, е необходимо да попълните регистрационна форма:

Публикувано от dimitar.zhelev

Сподели

Снимка на деня

Изглед от Джераш в Йордания - Овалният форум, един от най-добре запазените гръко-римски градове в Близкия Изток

ггф