Кръгла маса „Визия за географското образование в България“

Промените в обществото, технологиите и пазара на труда се случват със скорост, на която трудно могат да реагират образователните системи. Все по-често учителите са поставени в ситуация, при която имат „остаряло“ учебно съдържание; учениците трудно намират смисъл в традиционния образователен модел; университет са поставени в ситуация на „хроничен глад“ за студенти, а бизнесът в България не може да задоволи нуждите си от квалифицирани кадри. Тези четири измерения с пълна сила се отнасят и за сферата на географията - като образование, като наука, като професионална реализация. 

Геолого-географският факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Българското географско дружество и Географ БГ отправят покана към всички с отношение към географското образование в България да се включат в кръгла маса на тема „Визия за географското образование в България“. Основна цел на събитието е да инициира обществена дискусия в географската общност за бъдещето на географското образование, адаптацията му към глобалните тенденции за дигитална икономика и технологично образование. В рамките на събитието ще се изнесат няколко кратки тематични презентации, след което ще има панел за свободна дискусия.

Публикувано от dimitar.zhelev

Сподели

Снимка на деня

ггф