Книгата „Загадките на Географ“ - предизвикай ума си и опознай света!

Щастливи сме да ви представим второто печатно издание на Географ БГ - авторската книга със загадки на Калин Сейменов, сътрудник на Географ БГ и студент в Софийския университет. Над 10 000 факта за природата, историята и културата на България и държавите по света са събрани в над 1000 загадки. С тях не само ще предизвикате ума си, но ще и опознаете света чрез интелектуално пътешествие. Книгата може да закупите в книжарницата на издателство "Сиела" в сградата на Ректората на СУ "Св. Климент Охридски" или можете да поръчате през форма за поръчка в сайта на Географ БГ. 

Книгата „Загадките на Географ“ съдържа повече от 1000 въпроса, групирани в 36 поредици с 30 отделни задания. Поредиците са структурирани в три логически части (География на България, География на света, Регионална география на избрани страни и региони). Всяка поредица започва с уводни изречения, разкриващи общите географски закономерности и локалната специфика на разглежданата група обекти или на конкретното геопространство. Тематичният обхват на поредиците включва въпроси от основните направления на природната и обществената география (хоризонтално и вертикално разчленение на релефа, полезни изкопаеми, хидроклиматични и биоресурси, геодемография и геоурбанистика, икономическа, политическа и културна география и т.н.), представени в своето неразривно пространствено взаимодействие.

Предложените загадки са съобразени със заложеното за задължително и профилирано усвояване учебно съдържание по предмета География и икономика в средното училище. Целта на настоящата книга е да надгради знанията на учениците и да помогне в процеса на тяхната подготовка за урочни единици, изпити и извънкласни дейности. Част от загадките са част от състезателните въпроси, които съпътстват провеждането на Българския географски фестивал, организиран от Географ БГ.

Освен за ученици, книгата може да представлява интерес като тренировъчно средство за учители, студенти и всички любознателни привърженици на географията!

Авторът

Цената на книгата е 25 лв.

Калин Сейменов е роден на 22 август 1995 г. в Пазарджик. Завършва висшето си образование в Геолого-географски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ в специалност География с педагогическа правоспособност. Студент е в магистърска програма Изменения на климата и управление на водите към катедра „Климатология, хидрология и геоморфология“. Научните му интереси са в областта на хидрологията на сушата. Автор е на научни статии и доклади, публикувани в международни и национални издания. Носител е на награда и стипендия за студентска научна разработка в сферата на статистическите методи в хидроклиматичните изследвания. Книгата „Загадките на Географ“ е обобщение на доброволческата му дейност в сайта на Географ БГ.

Поръчай от Географ БГ и подкрепи дейността ни!

Всички продукти на Географ БГ:

Тениска "Мила Родино"

Тениска "Високи сини планини"

Тениска "Горда Стара планина"

Сателитен учебен атлас с автори Евгения Сарафова и Румен Пенин

Книга "Природна география на континентите" с автори Румен Пенин и Димитър Желев

Книга "Загадките на Географ" с автор Калин Сейменов

Книга "10 неразказани истории за света" с автор Димитър Желев

Книга "Плейстоценските заледявания и съвременните алпийски и субалпийски ландшафти в България" с автор Ангел Велчев

Географски постер "100 рекорда"

Географски постер "Държавите в света"

Чаша "Географ" - Започни деня си с мисия

Фотографски принтове на Кристиян Кирилов

Публикувано от dimitar.zhelev

Сподели

Снимка на деня

Село Теплен в подножието на планината Стъргач

ггф