Клуб „Атлас“

Клуб „Атлас“

Извънкласна дейност по География и икономика на тема: Клуб „Атлас“. Ръководител е Росица Паскова, учител в СУ „Георги Бенковски”, Тетевен.

Материалът е изпратен по повод учителският конкурс „Извънкласни дейности“ за Българския географски фестивал през 2018 г. и е класиран на второ място.

Извънкласната дейност има важно значение за пълноценното развитие на учениците. Ангажирането по естествен начин на въображението, способностите и интересите на децата несъмнено съдейства за тяхното физическо, интелектуално и личностно развитие и ги превръща в пълноценни граждани.

В клуб „Атлас“ дейностите са разнообразни – честване на световни дни,
свързани с природата и нейното опазване; изложби с рисунки, диаграми, дневници, посветени на географски обекти и територии; излети сред природа за опознаване географските дадености и ресурси на родния край; състезания с географска тематика; географски тържества с участието и на родители и много други.
 Членовете на клуб „Атлас“ са ученици от пети до седми клас. Преминавайки в по-горен клас бившите „атласчета“ не скъсват с клуба и ни помагат в събирането на географска информация, в обработването и, в изработването на презентации, брошури и реклами и даже като артисти и водещи по време на самите тържества. Броят на участниците в определени занятия достига до 50 – 60. През 2010 година в такова мое мероприятие, „Обичам те, Отечество мое“, се включиха 321 ученици от общо 624 деца.

Често изявите ни са кратки, но съдържателни – географски съобщения по училищната радиоуредба; табла с „експерт“ до тях, готов да разясни и даде допълнителна информация по темата; авторски изложби – „Светът през моите очи“. Това е успешен елемент от работата в клуба. Кратката изява, предполага успокоението ,,не е трудно ” и се възприема като лична задача, учениците преодоляват страха от сценичната изява и се усъвършенстват. Това е крачка към изграждане на модел на учене. Съдържателната изява предизвиква публиката и тя очаква следващите изяви с интерес.

В края на месец март като традиция вече в училище провеждаме географско тържество. Всеки път темата е различна, но винаги посветена на уникалността и неповторимостта на природата и хората на планетата Земя.
    Тези географски събития се очакват от всички с интерес и привличат всяка година все повече и повече участници. Провеждаме ги в салон на общината и наши гости са родители, общественици, колеги, ученици, запълнили до последно всяко кътче от залата.
    Често, не само като гости, но и като участници са родители, което е още по-вдъхновяващо за мен.
    Много са географските ни тържества. Ето някои от заглавията.
•    „Земята – наш единствен дом“;
•    „Хората – еднакви и различни“;
•    „Всемирът“;
•    ТV „Кардан“;
•    „Сделка или не“;
•    „Световни географски игри“;
•    „Гости от Космоса“;
•    „Съд над замърсителите на околната среда“;
•    „Афро-Авио-Аква“;
•    „Бързи, умни, сръчни“ ;
•    „Знаеш или лъжеш?“ и др.
    Ще споделя как протече едно от географските тържества – „Обичам те, Отечество мое“ – подготовка и реализация.

През месец декември 2009 година присъствах на едно заседание на клубния Ученически съвет в училище и споделих с членовете му намерението си, тази година географското ни тържество да е посветено на България. Като членове на различни клубове, председателите им, предложиха да запознаят групите си със замисленото мероприятие и да решат как да помогнат на клуб „Атлас“. Така цялата клубна общност ще помага за реализирането му. В клубовете членуващите ученици са с различна възраст, възможности и интереси. Много често свободното им време не съвпада, но работата по подготовката на урока ги привлече.

Запознах и ръководителите на всеки клуб с желанието си да проведа такова географско тържество. Обсъдихме замисъла ми и тяхната роля при преструктуриране на работния график на клубовете, за да могат дани бъдат полезни. Съставихме план, поставихме срокове и отговорници, насрочихме си контролни срещи.

И така подготовката започна.

Младите предприемачи от Учебната компания осигуриха залата за мероприятието и мултимедията. Поеха ангажимент за изработване на покани за гостите, а в самия ден ги посрещаха и настаняваха. Написаха и изпратиха Благодарствените писма до участниците и техните родители.

Клуб „Багра“ организира конкурс на тема „България“ и в деня на урока направи изложба от номинираните творби.

Своя изложба направи и клуб „Дърворезба“.

Задачата на клуб „Краезнание“ се изрази в две посоки: едната – изложба на черги, карета, миля, шевици – богатството на работливите тетевенски жени и втората – издирване и предоставяне за ползване по време на урока на стари картички с хубости от родна България.

Клуб „Ученически театър“ се ангажира да издирят стихове, разкази и пътеписи на български автори, възхваляващи природата на България, а също така митове и легенди за природни феномени.

В урока взе участие Преслав Ивайлов– ученик със здравословен проблем, непозволяващ му да учи в дневна форма. Жаждата му за знания и непрестанните му контакти с приятели и учители от нашето училище обаче премахнаха жестоката преграда на съдбата и той беше един от Голямото ни училищно семейство. Членовете на клуб „Благородно сърце“ се ангажираха да го информират за етапите по подготовка на урока; станаха куриери към „СОУ – он“ (пунктир на фирма „ЕКОНТ“) за доставяне на материали от него за нас и обратно. В самия ден той направи презентация на Национален парк „Златни пясъци“.

Участниците от клуб „Екология“ изработиха каталог на Националните паркове и резервати и организираха посещение на пещерата „Съева дупка“ и резервата „Боатин“.

Учениците от редакционната колегия на Училищния вестник ни помогнаха да изработим две брошури: първата – с пейзажи, фотоси и текст за самия урок, автората – с природните първенци. Кръстихме я „България – най“.

След като събрахме необходимите материали за урока и осъществихме подбора им с помощта на клуб „Информационни технологии“, изработихме презентации по всяка стъпка от урока.

Тук е мястото да кажа и за Училищното настоятелство. Хъсът и младостта на членовете му тогава, активността и съпричастността на Родителските активи по класове бяха в основата, върху която се градеше здравата ни връзка. Помощта на УН в тържеството се прояви в посещение на мероприятието ни и в почерпка на всички с „мамините сладки“.

И така в уречения ден и час членовете на клуб „Атлас“ подариха на многобройната публика от ученици, родители и общественост една прекрасна огърлица от бисерчета – удивителни български природни феномени, с които всеки от нас се гордее.

Ученици поднесоха чрез мултимедийни презентации информация за Рила, Пирин, Родопите, Стара планина; любопитни факти за Побитите камъни, Мелнишките пирамиди, Белоградчишките скали; легенди за Стобските пирамиди и Кърджалийските скални образования. Гостите чуха за река Искър, Янтра, Арда, за ждрелата на река Ерма и Триград, за седемте рилски езера и Поповото езеро в Пирин, за минералните извори в Девня и Сапарева баня. С интерес следяха слайдовете с невероятните пещерни образования, с характерните пейзажи от Национални паркове и резервати.

Както вятърът волно се рее из гори и планини, из долини и тучни поля; както подскачат бистрите и пенливи води на българските реки, така в залата се извисиха звънливите гласчета на народните ни певци, а веселият танц на учениците от фолклорната ни формация накара всички да потропват в ритъм.

Чрез географското тържество, посветено на родината ни, не само дадохме нов тласък на географските знания за неповторимата природа на България, но и разширихме ценностната система, екологично съзнание, естетика и патриотизъм на участници и публика. В общоучилищен план, с включване на клубните дейности, учениците работиха в екип, в нови ситуации, при нови модели на поведение. Така се изграждат ценни качества като съпричастност и взаимопомощ, последователност и постоянство при усвояване на знанията и при постигане на желаните резултати. Приобщаването на 50 % от ученическата общност при реализирането на тържеството е гордост за всеки учител.

Споделям всичко това с вас с ясната мисъл, че поставените цели с това мероприятие бяха изпълнени и нашите ученици гледат на българската природа с окото на ценители и се гордеят, че са българи.

Автор: Росица Паскова

Публикувано от Spasimir

Сподели

Снимка на деня

Старият град в Созопол

ггф