„Класна стая на света“ в 112. ОУ „Стоян Заимов“, гр. София и бонус: Природен учебен център

Географията е приключенски предмет, пълен с интересни истории, разговори, места, хора, култури, растения, животни. Това е науката за всичко, което ни заобикаля; науката, която обяснява не само кое къде се намира, а и защо е там, където е. Класната стая е мястото, където децата прекарват голяма част от времето си, затова е важно да се чувстват мотивирани за придобиване на нови знания в уютна обстановка. Ние, учителите от 112. ОУ „Стоян Заимов“, сме щастливи, че от началото на 2024 г. учениците в прогимназиален етап провеждат часовете си по география в изцяло нов кабинет.

Кабинет по география в 112 ОУ „Стоян Заимов“

При поръчката на чиновете подбрахме две различни карти на света, които да бъдат отпечатани върху плотовете – природна и политическа. Първата реакция на учениците беше: „Ехаааа, много е хубаво!“. Веднага след това казаха „Госпожо, вие знаете ли, че с тези карти по чиновете ще можем да преписваме?!?“. Географските карти по чиновете помагат за по-лесното ориентиране в пространството. И да, действително служат като подсказка при изпълнение на упражнения и даже понякога на тестове. Това от своя страна стимулира учителите към създаване на по-интересни задачи.

Осигурихме обновени учебни пособия – глобуси, карти, атласи, книги. Новите материали служат за по-добрата подготовка в часовете и по-качествено прилагане на интерактивни подходи. Обновената учебна среда повиши желанието на учениците да участват в часовете, да опознават света. Сред очакваните резултати е подобряване на качеството на образователния процес и по-голяма мотивация за учене. 

Откриването на кабинета

На официалното откриване присъстваха преподавателите от ГГФ доц. д-р Георги Бърдаров и гл. ас. д-р Калоян Цветков, представители на издателствата „Klett“ и „Атласи“.

Доц. д-р Георги Бърдаров и гл. ас. д-р Калоян Цветков

Кабинетът „Класна стая на света“ е реализиран по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, модул „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“ на МОН. Спонтанната реакция на учениците „Това е най-готиният кабинет в училище!“ е най-голямата награда за екипа ни. 

Работа по групи

Споделяме и още един повод за гордост – в двора на училището е изграден Природен учебен център с класна стая на открито, интерактивни образователни съоръжения, метеорологична станция и кът за компостиране. Целта ни е учениците да учат за управлението на отпадъците и да прилагат в ежедневието си устойчивото потребление с „нулев“ отпадък. 

Метеорологичната станция

Чрез този проект учим децата как да общуват със заобикалящата ги среда, събуждаме интереса им да наблюдават живата природа и времето и ги провокираме да бъдат активни изследователи. Очакваните резултати са придобиване на екологична култура и знания; развитие на екологично мислене, съзнателно формиране на екологични навици за намаляване на отпадъците и компостиране. 

Природонаучният център

Създадохме Екообщност от ученици, учители и родители с цел учениците да се ангажират емоционално и физически с проблемите на екологията и опазването на природата, да изградят дългосрочно и пълноценно положително отношение към устойчивото развитие.

 

Финансирането е по Национална кампания „За чиста околна среда – 2023 г.“ на ПУДООС „Обичам природата – и аз участвам“.

Публикувано от boyan.petrov

Сподели

Снимка на деня

Бохинското езеро в Словения

ггф