Картографски конкурс „Данните говорят в карти“

Конкурсната надпревара е отворена за всички желаещи да споделят картографските си умения. Темата на картографското съревнование е „Данните говорят в карти“.
Картографската творба трябва да е оригинално авторско произведение, оформено в електронен/дигателен вид. Няма ограничения за тематиката на произведенията, но трябва да представляват статични или интерактивни карти. Не е разрешено участието на видео или презентационно съдържание.

Оценката на всяко произведение се сформира като средно аритметично от следните три десетобални оценки:
(а) картографски качества на произведението;
(б) яснота на комуникацията на целта и посланието на произведението;
(в) оригиналност на идеята.

Произведенията, събрали трите най-високи резултата, ще получат съответно първо, второ и трето място. Произведения, събрали под 5 точки в крайната оценка, не се допускат до награждаване.

Крайният срок за изпращане на картите е 18 април 2022 г.

Картите изпращайте на geografski.festival@gmail.com

Най-добрите карти ще бъдат определени от жури на Географ БГ. Победителите ще получат награди с картографска тематика и специален сертификат, а техните карти ще бъдат публикувани в сайта.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА КАРТА

1. С участието си в конкурса участниците приемат и се съгласяват с настоящите правила на конкурса. С участието си участниците в конкурса декларират, че ясно и напълно са разбрали и приели условията за участие.
2. В конкурса могат да участват всички желаещи да споделят картографските си умения.
3. Участниците в конкурса могат да изпращат своите карти до 18 април 2022 г.
Произведенията могат да представят тематика, избрана от техния автор, стига тя да не нарушава моралните и обществени норми.
Произведението трябва да се предостави като файл изображение с висока резолюция и/или архив с HTML страница с всички необходими файлове за възпроизвеждане на произведението в офлайн среда.
Всяко произведение трябва да бъде придружено от следното описание:
1. Да бъде задължително озаглавено (да има наименование), да има кратко описание (до 3 изречения).
2. Да се предоставят имената на автора и неговия ръководител (ако има такъв), както и името на учебното заведение.
4. Всеки участник може да се включи в конкурса с едно произведение.
5. С участието си в конкурса всеки участник, декларира и гарантира, че:
5.1.  представените произведения са авторско дело;
5.2.  произведенията не съдържат неприлично, провокативно или друго предизвикващо възражения или по друг начин неподходящо съдържание.

ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯТА, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ
7. Конкурсът включва 1 (един) кръг, в който всяко произведение се оценява поотделно от жури, селектирано от Български географски портал – Географ БГ. Оценката на всяко произведение се сформира като средно аритметично от следните три десетобални оценки:
(б) картографски качества на произведението;
(a) яснота на комуникацията на целта и посланието на произведението;
(в) оригиналност на идеята.

Произведенията, събрали трите най-високи резултата, ще получат съответно първо, второ и трето място. Произведения, събрали под 5 точки в крайната оценка, не се допускат до награждаване.

8. Непосредствено, след като журито определи крайното класиране в конкурса, победителите в конкурса ще бъдат известени чрез писмо на предоставения от същия електронен адрес. Имената и произведенията на победителите ще бъдат публикувани в www.geograf.bg и в интегрираните социални мрежи.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
9.   Участниците приемат също:
(а) да бъдат обвързани от настоящите официални правила;
(б) че решенията на журито са окончателни и обвързващи по отношение на всички въпроси, свързани с конкурса, и
(в) че организаторите могат да използват произведенията, както и името на всеки един от победителите в публикации или реклама, отнасяща се до конкурса или бъдещо популяризиране на същия без за това да е необходимо да заплаща компенсация или да иска одобрения, както и в рубриките на сайта www.geograf.bg. В случай, че избраните победители откажат да получат наградата си, последната по преценка на Организаторите може да се присъди на друг участник.

 
 

Публикувано от suricactus

Млад географ и програмист с безкрайно любопитство към света около нас, поради което често набира емпирични географски данни от страната и чужбина.

Сподели

Снимка на деня

Над магистрала "Струма" в района на Бобошевската котловина

ггф