Календар на Националната олимпиада по география 2020 – 2021 г.

Съгласно Заповед № РД09-2134/28.08.2020 г., Заповед № РД09-3519/02.12.2020 г. (при условията на чл. 73 от АПК) и на основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с организирането и провеждането на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020 – 2021 г. се определя следния график за провеждане на отделните кръгове на Националната олимпиада по география и икономика:

По решение на директора на съответното училище общинските кръгове на олимпиадата, при липса на друга възможност се провежда от разстояние в електронна среда при осигурени технически и технологични условия, като се гарантира равнопоставеност и обективност на работата на участващите ученици.

Общински кръг: не по-късно от две седмици преди датата на провеждане на областния кръг на олимпиадата – 7 състезателни групи (V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, XI – ХІІ клас)

Областен кръг: 9:00 ч. на 27 февруари 2021 г. – 6 състезателни групи (V, VІ, VІІ, VІІІ – ІХ, Х, XI – ХІІ клас)

Национален кръг: 5 – 7 април 2021 г. – 4 състезателни групи (VII, VIII – IX, X, ХІ – ХII клас). В заповедта на министъра не са посочени градовете домакини на националните кръгове.

На участниците в олимпиадата препоръчваме да се запознаят с нашите съвети за подготовка за олимпиадата по география и да решават редовно онлайн тестовете ни.

Публикувано от Spasimir

Сподели

Снимка на деня

Изглед от красивия град Докьом (на нидерландски Dokkum) в провинция Фризия, Нидерландия

ггф