Инж. Георги Узунов: Мисията на издателство „Атласи“ е да създава картографски образователни продукти и продукти, в които картографията има своето място

Представяме ви интервю с инж. Георги Узунов, основател и управител на издателство „Атласи".

Географ БГ: Откъде се появи любовта към картите и желанието да се развива издателска дейност, свързана с картографията?
Инж. Георги Узунов: През 1981 г. завърших Висшето народно военно артилерийско училище в гр. Шумен, с придобита гражданска специалност инженер по геодезия, картография и фотограметрия. По-късно през 1990 г. завърших Военна академия „Г. С. Раковски“ със специалност „Автоматизация на управлението“. През целия ми трудов стаж като офицер в Българската армия, което е повече от 20 години, съм работил в областта на картографията на различни позиции в йерархията, като последната ми длъжност беше в Генералния щаб на Българската армия. През 2003 г. придобих право да напусна армията и се възползвах от тази възможност. Основах Издателството и продължих напред в същата посока. Така че любовта към картите ми е много стара любов, която явно ръжда не хваща. Издаването на картографски продукти е специфична издателска дейност, която включва и самото съставяне на картите. За това се изисква познания не само за издателската дейност но и познания в областта на картографията. Преди 1990 г. основните картографски дейности за нуждите на държавата се извършваха от Българската армия. Всички които работихме тогава под шапката на армията придобихме много ценен опит и практически знания, които много ни помагат и сега. Оценям високо ролята на държавата за подготовката която ми е дала в миналото.

На среща с учители

Географ БГ: Каква е образователната мисия на издателство „Атласи“? Откога започва историята на издателството? С какви постижения най-много се гордеете?
Издателството го основах през 2003 г. Мисията на издателство „Атласи“ е да създава картографски образователни продукти и продукти, в които картографията има своето място. Първото издание на издателството излезе още в годината на основаването си. Всяко издание ти е като дете, направено с желание и любов. Всяко си има облик, характер, слабости и постижения. Харесвам си ги всички, защото когато сме ги съставяли сме дали всичко което сме могли да дадем от себе си на него етап. Приемам ги такива, каквито са. Добри или лоши те са наши. Разбира се, развиваме се и сега влагаме още повече знания, опит и средства, за да получим по-добър продукт. Това очакват от нас нашите потребители.

Географ БГ: Каква е ролята на издателство „Атласи“ в условията на все по-технологизирано училищно образование? Какви образователни електронни ресурси имате разработени? Отрази ли си пандемията и обучението в условия на карантина на Вашата дейност?
Инж. Георги Узунов:Относно навлизането на новите технологии в училищното образование, бих казал, че става по-бавно отколкото ми се иска. Всички наши атласи са в комплект с електронен ресурс. Първият си електронен продукт създадохме през 2012 г. Дадохме пресконференция в БТА , което събитие беше отразено доста мащабно в медиите. Може би бяхме едни от първите в областта на образованието, които създадоха електронни ресурси. За наше удовлетворение, този тип интерактивни карти и упражнения които създадохме, на основата на нашите атласи и карти, работят успешно, ползват се и сега. Тъй като технологията по която ги създадохме вече остарява, то в момента ги преработваме с нов код, за да могат да се ползват през повече електронни устройства. Към момента имаме съставени онлайн интерактивни кари за целия учебен материал по география и икономика от 5. до 10. клас, а по история и цивилизация само за 5. клас. До края на годината ще покрием и учебния материал по история и цивилизация за 6. и 7. класове с онлайн интерактивни карти. Ползването им е много лесно. Достапът до тях е през сайта на издателството www.atlasi.bg. От началото на пандемията до края на изминалата учебна година пуснахме свободен достъп до всички наши онлайн продукти. Уведомихме всички директори на училища за тази наша инициатива. Сега много учители ни благодарят за това, че продуктите са им били изключително полезни в новата ситуация и са имали възможност да ги ползват. За нас пандемията се отрази двуяко. От една страна търговската ни дейност и приходите спаднаха. От друга, пандемията не ни попречи на съставителската работа, тъй както всички които можеха да работят дистанционно, така и ние преминахме на дистанционна работа. Дори все още продължаваме така – дистанционно. Може би това ще остане и основен способ на работа.

Географ БГ: Какво Ви мотивира да създадете серията с учебни помагала по география и икономика за 5., 6. и 7. клас с творчески задачи и казуси? Какво ново и полезно предлагат те на учителите и учениците в страната?
Инж. Георги Узунов: Обстановката и новите реалности около пандемията ни накара да се замислим и за необходимоста от нов тип учебни помагала. Такива, които да са съобразени с новите условия.

  • Да може да се работи с тях присъствено в училище и неприсъствено при дистанционно обучение;
  • Да се работи индивидуално и в група;
  • Да дават знания и умения за разработка на проекти;
  • Да дават възможност на учениците да презентират и защитават работата си;
  • Да участват в надпревара с продукт който те са направили.

Това са все необходимости от новото време. Разбира се, едно е да се формулират изисквания, но друго е да се реализират. Благодарение на един сплотен авторски колектив с ръководител проф. д-р Румен Пенин, вече имаме издадени такъв тип помагала. Това са „Проекти, тестови и творчески задачи,забавни игри по география и икономика“ за 5., 6. и 7. клас, отговарящи на изискванията на новото време. Вярвам, че потребителите ще оценят възможностите които им предлагат тези продукти:

  • да работят с тях независимо в каква форма на обучение ще се наложи;
  • да задълбочат знанията и разширят подготовката си;
  • да тестват знанията си;
  • да разработят проект и да участват в надпревара с неговите достойнства.

Географ БГ: Благодарим Ви за отделеното време!

Посетете сайта на издателство „Атласи".

Публикувано от Spasimir

Сподели

Снимка на деня

Паметникът на Димитър Списаревски в квартал “Дружба 1”

ггф