Индия на високите технологии

Индия на високите технологии

Индия е втората по население страна в света и седмата по площ. Не напразно е наричана субконтинент. Известна като „перла в короната на колониалната Британска империя“, Индия е инстинктивно свързвана с нищета, пренаселеност, а също и с природни богатства, царски дворци и разкош. Индия е страна на контрастите. Във времена, когато се говори за срив в демографската политика на страната и неконтролируеми обществени процеси, индийското общество и правителство развиват стратегически широкомащабни програми за високите технологии – инфомацинни, космически и ядрени. Говорейки за Индия и нейното стопанство в началото на ХХI в. като основен стопански отрасъл, трябва да се извежда сферата на високите технологии.

Още от началото на 1990-те години в Индия разработва стратегия за инвестиционен протекционизъм в сферата на високите технологии и образованието на кадри за тях. Министър-председателят на страната Манмохан Сингх (2004 – 2014) е в основата на реформата от 1991 г. Днес Индия е най-големият износител на ΙΤ в света, притежава собствена космическа и ядрена програма.

Образованието в Индия и държавната политка като фундамент за изграждане на високо технологична нация. Висше образование в сферата на информационните технологии може да се получи само в десетина технологични института в страната. Въпреки тяхната крупност, обучението в тях е трудно достижима цел. Получаването на пълна стипендия за обучение в Масачузецкия технологичен институт (водещ за света) е пъти по-лесно от приемането в който и да е било индийски университет. Завършването на образователен курс и дипломлиране като ИТ специалист в Индия осигурява със сигурност благонадежна реализация във водещите фирми в света. Държавната политика за малко, но изключително добре развити научно-образователни звена в тази област се проявява под формата на образователен елитаризъм.

Научни центрове на Индия в сферата на високите технологии са група от 13 автономни инженерно-технологично образователни институти, признати с нациолно значение от парламента на Индия. Информационните технологии са част от групата на технологичните науки, на които е отредена водеща роля след националната независимост от 1947 г. за поддържане на икономиката и социалното развитие.


Изградените преди 1991 г. научни центрове са със спомоществувателството на САЩ, Германия и СССР. Понастоящем финансирането е правителствен приоритет. Около 15 500 студенти бакалавърска степен и 12 000 студенти магистърска степен се обучават годишно. Повечето от институтите имат свои лицеи и колежи, в които се подготвят кадри. Практически обучението в сферата на ИТ започва от ранна възраст. Основен недостатък и повод за критицизъм към системата на информационното образование в Индия е, че по-голямата част от дипломираните специалисти емигрират и подхранват икономиките на развитите западни страни.

ИТ като икономическа инициатива – секторът е този, който се явявя специализиращ за икомиката на модерна Индия. От 1990-те години делът на икономическите показатели, свързани с ИТ нараства отчетливо, поддържан от удачна либерална политика с изразени ценови отстъпки в телекомуникационните услуги и вносни такси върху хардуерна и софтуерна продукция, т.е. държавен протекционизъм. Осезаемо след проведената държавна политика днес Индия е световният лидер в ИТ и бизнес аутсорсинг. За сравние общият обем на БВП нараства с между 1 и 5% за отделните години, а секторът се отличава със собствен ръст от близо 30% годишно. Индийските компании се характеризират с глобално превъзходство спрямо конкурентите си от другите страни. Това е обусловено от изключително евтената работна сила в Индия, съпроводен с висока квалификация и качество на услуги. Световни корпорации като Майкрософт, САП, Оракъл, Леново са установили вече свои представителни центрове в Индия. Те признават напълно преимуществата на индийските условия и факта, че тя притежава най-бързо развиващия се ИТ пазар в Азиатско-Тихоокеанския регион. Структурата на сектора се отличава с това, че параметрите на индийската ИТ индустрия са оценени на близо 50 млрд. долара годишно. Тя може да се подели в пазарно отношение на два големи дяла – местен пазар и екпортен пазар (75% от общата продукция, благодарение на софтуерната продукция). Вътрешният пазар е с 4 сегмента – софтуерни продукти, хардуерни продукти (50% от общата вътрешна продукция), аутсорсинг и проучвания и разработки. В експортната сфера доминарат софтуер и услуги, софтуерните продукти и програмиране и софтуер и аутсорсинг (проявява се с т. нар. кол центрове).

Индийската организация за космически проучвания е главното звено в космическите изследвания под контрола на индийското правителство. Създадена е на 15 август 1969 г. като резултат на предходни програми и научни изследвания. Централата на организацията е в Бангалор, който се оформя като комплексен център на високите технологии в Индия. В нея работят над 20 000 души. Под лидерството на редица учени, Организацията е осъществила множество опити и успешни извеждания в орбита на собствени апарати. В програмата е включено международно сътрудничество. Включително мисията на кораба „Чандраян 1“ – първата индийска мисия до Луната, е изграден с техническата помощ на НАСА, ЕКА и Института по космически изследвания при БАН.

Автори: Димитър Желев и Искра Игнева

Публикувано от Spasimir

Сподели

Снимка на деня

Над Седемте рилски езера

ггф